Home

Ministerie van Sport - en Jeugdzaken

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vandaag meer dan 4000 mensen in beweging gebracht. Het ministerie heeft in verband met World Challenge Day, twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrord Axwijk (SOSIS) Sportcomplex en op het terrein van commissariaat Paramaribo Noord- Oost.

 
NIEUWSBERICHTEN
Speeltuin Houttuin in gebruik genomen

Speeltuin Houttuin in gebruik genomen

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft haar zevende speeltuin in gebruik genomen aan de Cassialaan te Houttuin. Deze speeltuin is mede mogelijk gemaakt door Rudisa Group of Companies en stichting Anma. De ingebruikname heeft op dinsdag 14 juli j.l. plaatsgevonden. Met het opzetten van de speeltuinen beoogd het ministerie beweging bij kinderen vanaf jongst af stimuleren en een bijdrage te leveren aan de recreatie en sociale vaardigheden bij de kinderen.
Sport- en Jeugdzaken continueert capaciteitsversterking middels e- learning

Sport- en Jeugdzaken continueert capaciteitsversterking middels e- learning

Het Onderdirectoraat Onderzoek Informatie en Kadervorming (OIK) van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken continueert capaciteitsversterking middels e- learning. Hierbij volgen momenteel ongeveer 84 staf, personeelsleden en ook jeugdvertegenwoordigers een (refreshment) training in time- en projectmanagement dat verzorgd wordt door de Junior Chamber International Suriname (JCI) via het platform Zoom.  In het kader van het effectief en efficient uitvoeren van het sport- en jeugdbeleid en het behalen van de gestelde doelen van het ministerie vindt de continuering plaats.
Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

Het ressort Blauwgrond heeft een sportaccommodatie erbij, namelijk een multipurpose kunstgrasveld. De onthulling werd op zaterdag 23 mei gedaan door President Desiré Delano Bouterse en aanwezig waren ook de First lady Ingrid Bourse-Waldring en minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. De aanleg van het kunstgrasveld geschiedt door de regering c.q. het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en het Suriname Sportontwikkelingsfonds als financierder.
Kunstgrasveld Mottonshoop een feit

Kunstgrasveld Mottonshoop een feit

Mottonshoop en omgeving is een kunstgrasveld rijker. Onder grote belangstelling is aan de Gitaarstraat te Mottonshoop het 25ste Multipurpose Kunstgrasveld in gebruik genomen door minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken en Vice President Ashwin Adhin. Naast deze aanleg heeft het natuurgrasveld op hetzelfde sportcomplex ook een facelift gekregen, waarbij 2 nieuwe complete doelen en 2 ballen vangers geplaatst zijn. De rehabilitatie en aanleg van de kunstgrasvelden geschiedt door de regering c.q. het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), waarbij de fondsen uit het Suriname Sportontwikkelingsfonds komen. De ingebruikname heeft op vrijdag 22 mei plaatsgevonden.
Solar lampen project afgesloten te Sipaliwini

Solar lampen project afgesloten te Sipaliwini

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Ghandi heeft het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de Ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen. Op woensdag 20 mei is in het district Sipaliwini dit project afgesloten met 40 jongeren. Het solar lampen project is uitgevoerd in Paramribo, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini.
Personeel Sport- en Jeugdzaken Nickerie krijgt ambtelijke begeleiding

Personeel Sport- en Jeugdzaken Nickerie krijgt ambtelijke begeleiding

Het personeel van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Nickerie heeft een 2- daagse training gehad in het ambtelijke, zoals die is aangekondigd bij de opening van de nieuwe dependance te Wageningen op dinsdag 05 mei. Voor de nieuwe dependance zijn nieuwe personeelsleden aangetrokken om invulling te geven aan het beleid. Zij zijn samen met het personeel van Nieuw Nickerie bijeengebracht en op 14 en 15 mei getraind in resultaat gericht doelen nastreven.
Ministerie Sport- en Jeugdzaken op oriëntatiebezoek in Brokopondo

Ministerie Sport- en Jeugdzaken op oriëntatiebezoek in Brokopondo

Een delegatie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, onder leiding van waarnemend directeur Ricardo Pollard, heeft een bezoek gebracht aan het district Brokopondo. Dit bezoek, dat moet resulteren in het openen van een dependance na het rehabiliteren van het pand in het district, heeft op dinsdag 12 mei 2020 plaatsgevonden. Het doel van het opzetten van dependances in de districten is het decentraliseren van het ministerie om verder invulling te geven aan de zichtbaarheid en het beleid. Ook heeft er een symbolische overhandiging plaatsgevonden van sportattributen aan het personeel aldaar.
Hervatting werkzaamheden aanleg sportvoorzieningen Redi Doti een feit

Hervatting werkzaamheden aanleg sportvoorzieningen Redi Doti een feit

Het startsein voor de hervatting van het project betreffende de bouw van sportvoorzieningen te Redi Doti is op woensdag 06 mei gegeven. Middels de aanleg van sportaccommodaties wordt een aanzet gegeven om tevens ten behoeve van de bewoners van Redi Doti randvoorwaarden te scheppen om tot sport- en beweging over te gaan. Met dit project was in 2014 reeds een aanvang gemaakt, echter werd de verdere uitvoering vanwege diverse omstandigheden gestaakt.
Sport- en Jeugdzaken dependance Wageningen operationeel

Sport- en Jeugdzaken dependance Wageningen operationeel

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft een dependance te Wageningen, Nickerie geopend. Het doel hiervan is om de zichtbaarheid van het ministerie in dit gebied te vergroten, waarbij er verder invulling zal worden gegeven aan het sport- en jeugdbeleid. Deze dependance is in partnerschap mede mogelijk gemaakt door de donateur Rinesh Mangaldeen. In Nickerie is Sport- en Jeugdzaken niet alleen in Nieuw Nickerie, maar nu ook in Wageningen operationeel. De ingebruikname heeft op dinsdag 5 mei plaatsgevonden.
Sport- en Jeugdzaken en JCI Suriname intensiveren samenwerking

Sport- en Jeugdzaken en JCI Suriname intensiveren samenwerking

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de Junior Chamber International (JCI) Suriname hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van de capaciteitsversterking van personeelsleden. Dit jaar is capaciteitsversterking de primaire focus voor het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Ricardo Pollard, waarnemend directeur Jeugdzaken, Aniel Ghisaidoebe, voorzitter Regionale Sport Academie (RSA) en Roger Wong, Nationale President van de JCI, hebben de overeenkomst op maandag 04 mei ondertekend.
Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in de districten Saramacca en Nickerie

Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in de districten Saramacca en Nickerie

Een delegatie welke onder leiding stond van de directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, heeft haar eerste werkbezoek voor dit jaar aan de districten Saramacca en Nickerie gebracht. Dit geschiedde in het weekend van 13 maart j.l.
Suriname zal schitteren tijdens Olympische Spelen

Suriname zal schitteren tijdens Olympische Spelen

De Olympische Spelen staan voor de deur en Suriname zal tijdens dit sportevenement deelnemen om een olympisch medaille in de wacht te slepen. In dat kader heeft baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa samen met zijn ouders Eddy Fränkel en Deborah Fränkel-Leckie een bezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal op vrijdag 13 maart j.l.
Ambassadeur Venezuela op beleefdheidsbezoek bij minister Gopal

Ambassadeur Venezuela op beleefdheidsbezoek bij minister Gopal

De Ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Ayerin Yesenia Flores Rivas, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Tijdens dit bezoek, dat heeft plaatsgevonden op vrijdag 13 maart, is er onder andere gesproken over de jarenlange goede samenwerking welke er reeds bestaat tussen het ministerie en de Venezolaanse ambassade en hoe die samenwerking zowel op het gebied van sport- en jeugdontwikkeling verder geïntensiveerd kan worden.
Suriname heeft deelgenomen aan CADE vergadering

Suriname heeft deelgenomen aan CADE vergadering

Suriname heeft deelgenomen aan de American Sport Council (CADE) vergadering welke als doel heeft het uitwisselen van ervaringen van regeringen en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de sport en fysieke activiteiten in de Amerika’s. In dit kader heeft een delegatie onder leiding van minister Lalinie Gopal, van Sport- en Jeugdzaken, Suriname vertegenwoordigd tijdens deze vergadering in de periode van 18 tot 20 februari in Salinas, Ecuador.
Symposia jeugd gemeenschapsontwikkeling gestart

Symposia jeugd gemeenschapsontwikkeling gestart

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken organiseert landelijk een 4- tal cluster symposia in het kader van jeugd gemeenschapsontwikkeling. De launch heeft op zaterdag 29 februari plaatsgevonden in Nickerie. Naast de toespraken hebben verschillende inleiders gezorgd voor interactieve sessies, waaraan 80 actieve organisaties en individuele actieve jongeren hebben deelgenomen die de jeugd als doelgroep heeft. Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft het symposium voor geopend verklaard, welke als doel heeft om de multisectorale aanpak te kunnen verbeteren en te ordenen. Het is de bedoeling dat gemeenschapsorganisaties actief betrokken worden bij de aanpak van de ontwikkeling van de jeugd op gemeenschapsniveau. Vandaag, zondag 1 maart, wordt het symposium van Nickerie afgesloten.