Home

Ministerie van Sport - en Jeugdzaken

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vandaag meer dan 4000 mensen in beweging gebracht. Het ministerie heeft in verband met World Challenge Day, twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrord Axwijk (SOSIS) Sportcomplex en op het terrein van commissariaat Paramaribo Noord- Oost.

 
NIEUWSBERICHTEN
NJA buigt zich over uitdagingen jonge schoolmoeders, personeel wordt getraind

NJA buigt zich over uitdagingen jonge schoolmoeders, personeel wordt getraind

Dertien jonge schoolmoeders hebben de afgelopen weken samen met personeelsleden van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aagelegenheden (NJA) van het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken gebrainstormd over problemen waarmee zij te kampen hebben in het dagelijksleven. Dit project is voortgevloeid uit het ontwikkelingsplan 2017-2021 en wordt gefinancierd door de UNICEF.
Statement Caricom jeugdambassadeurs i.h.k.v. Wereld Aids dag

Statement Caricom jeugdambassadeurs i.h.k.v. Wereld Aids dag

Op 1 december wordt Wereld Aids dag herdenkt. Het HIV-virus werd voor het eerst in 1983 ontdekt, alhoewel jaren daarvoor er veel slachtoffers door de dodelijke ziekte met name Aids werden genoteerd. Door de jaren heen is het aantal HIV/AIDS geïnfecteerden toegenomen. In Suriname registreerd men tot op heden nog nieuwe geïnfecteerden die komen bijkijken.
Consude Games gestart

Consude Games gestart

De Consude games in Asunción, Paraguay is gestart middels een openingsceremonie. De Surinaamse delegatie heeft de ceremonie op zondag 01 december bijgewoond en heeft ook deelgenomen aan het defilé. De games waaraan 10 landen deelnemen duurt tot en met 06 december. De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, en de directer Sportzaken, Mitchell Kisoor, zijn ook meegereisd met de delegatie.
Solar lampen project in het kader van 150 jaar Mahatma Ghandi

Solar lampen project in het kader van 150 jaar Mahatma Ghandi

In het kader van de 150ste geboortedag van Mahatma Ghandi heeft het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de Ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen. Dit project is gericht op de doelgroep jeugdigen en is op vrijdag 29 november uitgevoerd op de R.D. Simonsschool. Onder begeleiding van enkele trainers hebben de leerlingen solar lampen in elkaar gezet.
Sport- en Jeugdzaken huldigt 160 jubilarissen

Sport- en Jeugdzaken huldigt 160 jubilarissen

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft 160 jubilarissen gehuldigd voor hun bewezen diensten. Het ging in deze om personeelsleden die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren achter de rug hebben en gepensioneerden. De jubilarissen hebben een gouden spelt, oorkonde en een bloemstuk in ontvangst mogen nemen op donderdag 28 november in Shadien. Minister Lalinie Gopal heeft samen met haar directie de personeelsleden in de bloemetjes gezet.
Jongeren betrekken bij bewustwordingsproces

Jongeren betrekken bij bewustwordingsproces

“Willen wij de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) realiseren dan is het belangrijk dat jongeren in een vroeg stadium worden bij betrokken, zeker als wij kijken naar de drie SDG doelen w.o goede gezondheid, schoonwater en climate action”, benadrukte minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken tijdens de wokshop “Beboste en Urbane Landschappen naar een Climate Smart Suriname”. Deze workshop werd dinsdag 26 november georganiseerd door Tropenbos Suriname met de ondersteuning van de Europese Unie.
Suriname ready voor de Consude Games

Suriname ready voor de Consude Games

De Surinaamse delegatie waaronder de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), sporters, coaches en het medisch team zijn ready voor de deelname aan de Consejo Sudamericano del Deportes Escolares (CONSUDE). Suriname zal voor de 8ste keer hieraan deelnemen van 01 tot en met 06 december 2019 in Asunción, Paraguay. Deze spelen dienen als meetmoment voor de Surinaamse scholieren in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Er zal aan 8 takken van sport worden deelgenomen m.n. schaken, atletiek, atletiek voor scholieren met een beperking, basketbal (jongens en meisjes), zaalvoetbal, zwemmen, judo en volleybal (jongens en meisjes).
UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

Jongeren zijn de toekomst van Suriname, een gezegde die een ieder weleens geuit heeft. Jongeren vormen ongeveer 60% van de Surinaamse samenleving. Met dit in acht neming hebben de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs door middel van enkele activiteiten in het kader van “Internationale Dag van de Rechten van het Kind” de bewustwording over de rechten die zij hebben onder jongeren getracht aan te wakkeren. Op 16 november jl. hebben de jeugdambassadeurs samen met hun korps het kindertehuis Johanna in het district Para bezocht. Een programma is samen met de kinderen aldaar afgewerkt. Van 18 tot en met 20 november 2019 hebben de ambassadeurs een constructieve bijdrage mogen leveren aan de “Kinder en Jeugd Summit” georganiseerd door de UNICEF.
Richelieu voorzien van moderne speeltuin

Richelieu voorzien van moderne speeltuin

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft Richelieu in het district Commewijne ook voorzien van een fleurige moderne speeltuin. De ingebruikname hiervan heeft op vrijdag 22 november 2019 onder belangstelling van de jongeren en bewoners van de omgeving plaatsgevonden. Ter stimulering van bewegen en kinderspelen, wordt via het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk speeltuinen aangelegd. De speeltuin te Richelieu is de 4de waarvoor het ministerie heeft gezorgd. Er zijn reeds 3 opgeleverd waarvan 2 in 2018 te Groningen en Palmentuin en 1 in 2019 te Beekhuizen.
30 jaar kinderrechtenverdrag

30 jaar kinderrechtenverdrag

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken beijvert zich samen met het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Ministerie van Volksgezondheid voor het welzijn van het kind in alle facetten. Een integrale aanpak is de ideale methode om onze jonge burgers het beste te bieden en daardoor verzekerd te zijn van hun ontwikkeling tot volwaardige burgers die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op zowel individueel vlak als nationaal niveau.
Nationale voetbal selectie warm onthaald

Nationale voetbal selectie warm onthaald

De Nationale voetbal selectie van Suriname die zich afgelopen maandag heeft gekwalificeerd voor de Concacaf Gold Cup 2021 is op dinsdagavond warm onthaald op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, Handel, Industrie en Toerisme en het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) waren goed vertegenwoordigd. De vele supporters die zich op de luchthaven verzameld hebben en de muzikale brassband begeleiding waren ook aanwezig.
“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

Precies dertig jaar geleden, op 20 november 1989, gingen wereldleiders een historische verbintenis aan door het Verdrag voor de Rechten van het Kind aan te nemen. In dat kader heeft Unicef met verschillende stakeholders een driedaagse Nationale Jeugd en Kinder Summit georganiseerd. Verschillende onderwijsinstellingen hebben op de laaste dag gepartcipeert aan de Summit met een debat.
Bezoek youth officers aan China

Bezoek youth officers aan China

In het kader van het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China is door tussenkomst van de Ambassadeur Liu Quan een delegatie van youth officers uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Beijing in de periode 25 november tot en met 1 december 2019. Tijdens dit bezoek zullen de jongeren in staat gesteld worden om kennis op te doen over de Chinese historie en de Chinese cultuur, gewoonten en gebruiken van dichtbij te ervaren. Eveneens zullen zij een presentatie geven over de Surinaamse cultuur, waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op onze culturele diversiteit.
Regering treft voorziening voor verhoging prestaties nationaal voetbal elftal

Regering treft voorziening voor verhoging prestaties nationaal voetbal elftal

Geruime tijd bestaat de behoefte professionele voetballers bezittende een andere nationaliteit doch van Surinaamse origine bij internationale wedstrijden uit te laten komen voor ons Surinaams Nationaal Voetbal Elftal. Dit zal zorgen voor een verhoging van zowel het spelniveau als de prestatie van ons nationaal team op internationaal niveau met als gevolg een betere wereldranking.
International Youth Fellowship op bezoek in Suriname

International Youth Fellowship op bezoek in Suriname

Een delegatie van de International Youth Fellowship (IYF) van Zuid- Korea brengt een bezoek aan Suriname. De IYF is een wereldwijde organisatie, die zich toelegt op de intellectuele en emotionele groei van jonge mensen over de gehele wereld. Deze organisatie is in 80 landen opgericht. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de facilitering van de delegatie welke van 13 tot en met 16 november in Suriname zal vertoeven.