Home

Ministerie van Sport - en Jeugdzaken

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vandaag meer dan 4000 mensen in beweging gebracht. Het ministerie heeft in verband met World Challenge Day, twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrord Axwijk (SOSIS) Sportcomplex en op het terrein van commissariaat Paramaribo Noord- Oost.

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Gopal overhandigd Presidents Cup trofee aan Inter Moengotapoe

Minister Gopal overhandigd Presidents Cup trofee aan Inter Moengotapoe

De lands- en bekerkampioen voetbal club Inter Moengotapoe is de winnaar van de 2019 Presidents Cup. Zij wisten de bekerfinalist SV Flora met 2 – 0 te verslaan in het Franklin Essed Stadion op zaterdag 9 november. Uit handen van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, die de President, Z. E. D. D. Bouterse, vertegenwoordigde, mochten zij de cheque van USD 10.000 en een troffee in ontvangst nemen.
Suriname doet voor 8ste keer mee aan Consude Games

Suriname doet voor 8ste keer mee aan Consude Games

Suriname zal voor de 8ste keer deelnemen aan de Consejo Sudamericano del Deportes Escolares (CONSUDE). Dit is een Zuid - Amerikaanse Scholieren Competitie. Dit jaar zullen de Spelen van 01 tot en met 06 december 2019 in Asunción, Paraguay gehouden worden. Deze spelen dienen als meetmoment voor de Surinaamse scholieren in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Ook de vriendschapsbanden tussen de deelnemende landen door acceptatie van elkaars cultuur zal middels deelname aan deze spelen worden versterkt. Er zal aan 8 takken van sport worden deelgenomen m.n. schaken, atletiek, atletiek voor scholieren met een beperking, basketbal, zaalvoetbal, zwemmen, judo en volleybal. De selecties zijn reeds in training.
Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

Het versterken van de capaciteit voor planning, planuitvoering, monitoring en evaluatie is een voorwaarde voor versnelde ontwikkeling van ons land, die in het Ontwikkelingsplan 2017- 2021 (OP 2017-2021), ruime aandacht gekregen heeft. In het OP 2017-2021, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in juni 2017, is officieel aangekondigd dat de Results- Based Management (RBM) methode gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management, monitoring en evaluatie. In dit kader is het personeel van Sport- en Jeugdzaken op dinsdag 5 november geïnformeerd over de implementatie daarvan.
10 km South American Road Classic Race

10 km South American Road Classic Race

Met meer dan 100 atleten uit Guyana, Frans Guyana, Trinidad en Suriname is de 17de South American Road Classic race onder auspicien van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) georganiseerd. De race heeft op zaterdag 26 oktober plaatsgevonden met als startpunt het onafhankelijkheidsplein.
Onthulling plakkaat ter ere van Sem Abrahams

Onthulling plakkaat ter ere van Sem Abrahams

De onthulling van een 13,97 meter hoge 1-wiel fiets en een plakkaat ter ere van Sam Abrahams heeft plaatsgevonden in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum. Op vrijdag 18 oktober heeft de onthulling plaats gevonden in aanwezigheid van Sem Abrahams en zijn familie. De organisatie die hierachter stond is de Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen en het Rooms- Katholiek Bisdom Paramaribo. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft ook voor de nodige ondersteuning gezorgd. Sem Abrahams bevestigde meerdere keren het wereld record voor het rijden op de hoogste één wieler (met een afmeting van 35 meter) in de Guinness Book of World Records.
Sport- en Jeugdzaken en UNICEF zorgen voor basis sport opleidingen in Kabalebo

Sport- en Jeugdzaken en UNICEF zorgen voor basis sport opleidingen in Kabalebo

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is gestart met het verzorgen van basis sport opleidingen voor de lokale burgers van het bestuursressort Kabalebo. Een van de hoofddoelen van deze basis opleidingen is om de duurzaamheid en continuïteit te garanderen van de diverse sport programma’s die geïmplementeerd zullen worden in het gebied. Zoals de oplevering van een kunstgrasveld in het ressort in september, zijn deze opleidingen ook een resultaat van een oriëntatie bezoek dat het ministerie gebracht had dit jaar in mei, waarbij gesprekken gevoerd werden met de districtscommissaris, kapiteins en andere relevante actieve organisaties in het gebied. Deze eerste fase van basis opleidingen is ook tot stand gekomen met ondersteuning van de UNICEF die een behoefte peiling heeft gedaan, waaruit bleek dat er een gebrek is aan sport en recreatie voor jongeren en kinderen. Deze opleidingen duren tot en met eind november 2019.
11 oktober: International day of the girl

11 oktober: International day of the girl

In het kader van de International day of the girl waarbij het accent vooral gelegd werd op het welzijn van meisjes en adolescenten, heeft het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken i.s.m Queen Van’s hair and Nails salon, Mw. Vanessa Grootfaam, een training verzorgd ten behoeve van risico jongeren.
Sport- en Jeugdzaken juicht gedragscode in de sport toe

Sport- en Jeugdzaken juicht gedragscode in de sport toe

Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) buigt zich al een jaar voor een gedragscode in de sport en heeft in dit kader een seminar georganiseerd met als doel het produceren van een finale versie van de gedragscode. Het seminar heeft op 09 oktober in het Olympisch huis plaatsgevonden. Dit initiatief wordt volledig ondersteunt door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.
Landelijk 42.000 schoolpakketten verstrekt door jeugdambassadeurs

Landelijk 42.000 schoolpakketten verstrekt door jeugdambassadeurs

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Chermain Pansa, hebben ook dit jaar het jaarlijks terugkerend schoolpakkettenproject uitgevoerd. Landelijk zijn 42.000 schoolpakketten verstrekt. De jeugdambassadeurs worden gefaciliteerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Het doel van het project is het tegengaan van armoede en een ieder voorzien van kwalitatief onderwijs.
Wereld Cerebrale Parese dag gevierd

Wereld Cerebrale Parese dag gevierd

De Faculteit der Medische Wetenschappen heeft de Wereld Parese dag gevierd middels bewustwordings- en sportactiviteiten. Op zaterdag 05 oktober werd deze dag in Nickerie gevierd en op zondag 06 oktober in Paramaribo. Het doel hiervan was om de bewustwording over Cerebrale Parese te verhogen en het bewegen stimuleren door middel van sport- en spel voor kinderen met een motorische beperking. Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft de kinderen mogen toespreken en bemoedigen.
Vakantie activiteiten Sport- en Jeugdzaken afgesloten

Vakantie activiteiten Sport- en Jeugdzaken afgesloten

De vakantie activiteiten die onderdeel zijn van het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn afgesloten. De afsluiting heeft middels een manifestatie plaatsgevonden met als onderdelen een formeel programma met toespraken, entertainment, mini tentoonstelling, voorlichtingssessies, creatieve expressie en een sportcompetitie tussen jongeren van de 10 verschillende districten. Dit jaar heeft het ministerie meer dan 13000 jongeren landelijk geaccommodeerd met haar vakantie activiteiten. De manifestatie heeft op zaterdag 21 september plaatsgevonden op het Willebrod Axwijk Sportcomplex (SOSIS).
Sport- en Jeugdzaken voorziet Kabalebo van kunstgrasveld

Sport- en Jeugdzaken voorziet Kabalebo van kunstgrasveld

De bewoners van het bestuursressort Kabalebo in het district Sipaliwini zijn ook van een multipurpose kunstgrasveld voorzien. Op zondag 15 september 2019 heeft de officiële oplevering en ingebruikname daarvan plaatsgevonden. De oplevering van dit veld kan gezien worden als een afsluiting van het tweede traject van rehabilitatie en aanleg van een aantal door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken beschikbaar gestelde multipurpose kunstgrasvelden, ten behoeve van de samenleving. In het kader van de verdere facilitering van de sportontwikkeling, middels investering in de fysieke sportinfrastructuur ligt een derde traject in het vooruitzicht.
Meer dan 300 kinderen participeren aan Vakantie Uitwisseling

Meer dan 300 kinderen participeren aan Vakantie Uitwisseling

Ook deze schoolvakantie voert het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” uit in verschillende districten. In dat kader heeft het ministerie en wel het Onderdirectoraat Jeugdcentra, in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade en TBL Cinema’s, een filmdag georganiseerd. Op woensdag 11 september hebben meer dan 300 jongeren mogen genieten van de film “the Avengers- End Game”. Daarnaast kregen de aanwezigen popcorn en drank van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, terwijl de Ambassade voor de toegangskaarten heeft gezorgd.
UN SDG schoolpakketten project in Atjoni gelanceerd

UN SDG schoolpakketten project in Atjoni gelanceerd

Het schoolpakketten project van de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs is in Sipaliwini, Atjoni gelanceerd. Symbolisch zijn op woensdag 11 september 10 schoolpakketten overhandigd. Landelijk zullen 40.000 schoolpakketten worden verstrekt. Dit project wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.
Vervolg plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Vervolg plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is op 7 september j.l verdere invulling gegeven aan haar beleid met betrekking tot de versterking van beheersorganisaties van sportaccommodaties om te komen tot duurzame en toegankelijke sportfaciliteiten.