Home

Ministerie van Sport - en Jeugdzaken

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vandaag meer dan 4000 mensen in beweging gebracht. Het ministerie heeft in verband met World Challenge Day, twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrord Axwijk (SOSIS) Sportcomplex en op het terrein van commissariaat Paramaribo Noord- Oost.

 
NIEUWSBERICHTEN
Suriname ready voor de Consude Games

Suriname ready voor de Consude Games

De Surinaamse delegatie waaronder de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), sporters, coaches en het medisch team zijn ready voor de deelname aan de Consejo Sudamericano del Deportes Escolares (CONSUDE). Suriname zal voor de 8ste keer hieraan deelnemen van 01 tot en met 06 december 2019 in Asunción, Paraguay. Deze spelen dienen als meetmoment voor de Surinaamse scholieren in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Er zal aan 8 takken van sport worden deelgenomen m.n. schaken, atletiek, atletiek voor scholieren met een beperking, basketbal (jongens en meisjes), zaalvoetbal, zwemmen, judo en volleybal (jongens en meisjes).
UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

Jongeren zijn de toekomst van Suriname, een gezegde die een ieder weleens geuit heeft. Jongeren vormen ongeveer 60% van de Surinaamse samenleving. Met dit in acht neming hebben de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs door middel van enkele activiteiten in het kader van “Internationale Dag van de Rechten van het Kind” de bewustwording over de rechten die zij hebben onder jongeren getracht aan te wakkeren. Op 16 november jl. hebben de jeugdambassadeurs samen met hun korps het kindertehuis Johanna in het district Para bezocht. Een programma is samen met de kinderen aldaar afgewerkt. Van 18 tot en met 20 november 2019 hebben de ambassadeurs een constructieve bijdrage mogen leveren aan de “Kinder en Jeugd Summit” georganiseerd door de UNICEF.
Richelieu voorzien van moderne speeltuin

Richelieu voorzien van moderne speeltuin

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft Richelieu in het district Commewijne ook voorzien van een fleurige moderne speeltuin. De ingebruikname hiervan heeft op vrijdag 22 november 2019 onder belangstelling van de jongeren en bewoners van de omgeving plaatsgevonden. Ter stimulering van bewegen en kinderspelen, wordt via het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk speeltuinen aangelegd. De speeltuin te Richelieu is de 4de waarvoor het ministerie heeft gezorgd. Er zijn reeds 3 opgeleverd waarvan 2 in 2018 te Groningen en Palmentuin en 1 in 2019 te Beekhuizen.
30 jaar kinderrechtenverdrag

30 jaar kinderrechtenverdrag

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken beijvert zich samen met het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Ministerie van Volksgezondheid voor het welzijn van het kind in alle facetten. Een integrale aanpak is de ideale methode om onze jonge burgers het beste te bieden en daardoor verzekerd te zijn van hun ontwikkeling tot volwaardige burgers die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op zowel individueel vlak als nationaal niveau.
Nationale voetbal selectie warm onthaald

Nationale voetbal selectie warm onthaald

De Nationale voetbal selectie van Suriname die zich afgelopen maandag heeft gekwalificeerd voor de Concacaf Gold Cup 2021 is op dinsdagavond warm onthaald op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, Handel, Industrie en Toerisme en het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) waren goed vertegenwoordigd. De vele supporters die zich op de luchthaven verzameld hebben en de muzikale brassband begeleiding waren ook aanwezig.
“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

Precies dertig jaar geleden, op 20 november 1989, gingen wereldleiders een historische verbintenis aan door het Verdrag voor de Rechten van het Kind aan te nemen. In dat kader heeft Unicef met verschillende stakeholders een driedaagse Nationale Jeugd en Kinder Summit georganiseerd. Verschillende onderwijsinstellingen hebben op de laaste dag gepartcipeert aan de Summit met een debat.
Bezoek youth officers aan China

Bezoek youth officers aan China

In het kader van het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China is door tussenkomst van de Ambassadeur Liu Quan een delegatie van youth officers uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Beijing in de periode 25 november tot en met 1 december 2019. Tijdens dit bezoek zullen de jongeren in staat gesteld worden om kennis op te doen over de Chinese historie en de Chinese cultuur, gewoonten en gebruiken van dichtbij te ervaren. Eveneens zullen zij een presentatie geven over de Surinaamse cultuur, waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op onze culturele diversiteit.
Regering treft voorziening voor verhoging prestaties nationaal voetbal elftal

Regering treft voorziening voor verhoging prestaties nationaal voetbal elftal

Geruime tijd bestaat de behoefte professionele voetballers bezittende een andere nationaliteit doch van Surinaamse origine bij internationale wedstrijden uit te laten komen voor ons Surinaams Nationaal Voetbal Elftal. Dit zal zorgen voor een verhoging van zowel het spelniveau als de prestatie van ons nationaal team op internationaal niveau met als gevolg een betere wereldranking.
International Youth Fellowship op bezoek in Suriname

International Youth Fellowship op bezoek in Suriname

Een delegatie van de International Youth Fellowship (IYF) van Zuid- Korea brengt een bezoek aan Suriname. De IYF is een wereldwijde organisatie, die zich toelegt op de intellectuele en emotionele groei van jonge mensen over de gehele wereld. Deze organisatie is in 80 landen opgericht. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de facilitering van de delegatie welke van 13 tot en met 16 november in Suriname zal vertoeven.
Minister Gopal overhandigd Presidents Cup trofee aan Inter Moengotapoe

Minister Gopal overhandigd Presidents Cup trofee aan Inter Moengotapoe

De lands- en bekerkampioen voetbal club Inter Moengotapoe is de winnaar van de 2019 Presidents Cup. Zij wisten de bekerfinalist SV Flora met 2 – 0 te verslaan in het Franklin Essed Stadion op zaterdag 9 november. Uit handen van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, die de President, Z. E. D. D. Bouterse, vertegenwoordigde, mochten zij de cheque van USD 10.000 en een troffee in ontvangst nemen.
Suriname doet voor 8ste keer mee aan Consude Games

Suriname doet voor 8ste keer mee aan Consude Games

Suriname zal voor de 8ste keer deelnemen aan de Consejo Sudamericano del Deportes Escolares (CONSUDE). Dit is een Zuid - Amerikaanse Scholieren Competitie. Dit jaar zullen de Spelen van 01 tot en met 06 december 2019 in Asunción, Paraguay gehouden worden. Deze spelen dienen als meetmoment voor de Surinaamse scholieren in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Ook de vriendschapsbanden tussen de deelnemende landen door acceptatie van elkaars cultuur zal middels deelname aan deze spelen worden versterkt. Er zal aan 8 takken van sport worden deelgenomen m.n. schaken, atletiek, atletiek voor scholieren met een beperking, basketbal, zaalvoetbal, zwemmen, judo en volleybal. De selecties zijn reeds in training.
Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

Het versterken van de capaciteit voor planning, planuitvoering, monitoring en evaluatie is een voorwaarde voor versnelde ontwikkeling van ons land, die in het Ontwikkelingsplan 2017- 2021 (OP 2017-2021), ruime aandacht gekregen heeft. In het OP 2017-2021, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in juni 2017, is officieel aangekondigd dat de Results- Based Management (RBM) methode gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management, monitoring en evaluatie. In dit kader is het personeel van Sport- en Jeugdzaken op dinsdag 5 november geïnformeerd over de implementatie daarvan.
10 km South American Road Classic Race

10 km South American Road Classic Race

Met meer dan 100 atleten uit Guyana, Frans Guyana, Trinidad en Suriname is de 17de South American Road Classic race onder auspicien van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) georganiseerd. De race heeft op zaterdag 26 oktober plaatsgevonden met als startpunt het onafhankelijkheidsplein.
Onthulling plakkaat ter ere van Sem Abrahams

Onthulling plakkaat ter ere van Sem Abrahams

De onthulling van een 13,97 meter hoge 1-wiel fiets en een plakkaat ter ere van Sam Abrahams heeft plaatsgevonden in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum. Op vrijdag 18 oktober heeft de onthulling plaats gevonden in aanwezigheid van Sem Abrahams en zijn familie. De organisatie die hierachter stond is de Stichting Sportdocumentatie Guno Hoen en het Rooms- Katholiek Bisdom Paramaribo. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft ook voor de nodige ondersteuning gezorgd. Sem Abrahams bevestigde meerdere keren het wereld record voor het rijden op de hoogste één wieler (met een afmeting van 35 meter) in de Guinness Book of World Records.
Sport- en Jeugdzaken en UNICEF zorgen voor basis sport opleidingen in Kabalebo

Sport- en Jeugdzaken en UNICEF zorgen voor basis sport opleidingen in Kabalebo

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is gestart met het verzorgen van basis sport opleidingen voor de lokale burgers van het bestuursressort Kabalebo. Een van de hoofddoelen van deze basis opleidingen is om de duurzaamheid en continuïteit te garanderen van de diverse sport programma’s die geïmplementeerd zullen worden in het gebied. Zoals de oplevering van een kunstgrasveld in het ressort in september, zijn deze opleidingen ook een resultaat van een oriëntatie bezoek dat het ministerie gebracht had dit jaar in mei, waarbij gesprekken gevoerd werden met de districtscommissaris, kapiteins en andere relevante actieve organisaties in het gebied. Deze eerste fase van basis opleidingen is ook tot stand gekomen met ondersteuning van de UNICEF die een behoefte peiling heeft gedaan, waaruit bleek dat er een gebrek is aan sport en recreatie voor jongeren en kinderen. Deze opleidingen duren tot en met eind november 2019.