Atletiek bond op bezoek bij Minister Gopal

Atletiek bond op bezoek bij Minister Gopal

17-06-2018

Minister Lalinie Gopal heeft een kennismakingsbezoek van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) gekregen. Dit geschiedde afgelopen donderdag. De SAB werd hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter, Dennis Mac Donald en de secretaris generaal Bianca Mohamatsaid- Zalman. Tijdens deze ontmoeting is er van gedachten gewisseld. De bond viert dit jaar haar 70 jarig bestaan en heeft in dat kader speciale evenementen zoals de halve marathon Zuid- Amerikaanse Kampioenschappen.

De voorzitter heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om de uitdagingen van de bond kenbaar te maken bij de minister. Zo gaf hij te kennen dat schoolsport een belangrijk onderdeel is van de bond en dat er samen met het ministerie daaraan gewerkt kan worden. De secretaris vulde aan dat schoolsport de basis en kweekvijver is om talent te ontdekken. Hiernaast is de situatie met betrekking tot de Cubaanse trainers ook aan minister Gopal voorgelegd waarbij zij te kampen hebben met uitdagingen bij het reizen met atleten voor internationale toernooien.

Momenteel is de bond bezig met het samenstellen van nationale selectie bestaande uit 14 topatleten. Met dit project was reeds in 2016 gestart. Aan de minister is er een verzoek gedaan om samen met de SAB dit project wederom op te pakken.

Minister Gopal was zeer ingenomen met de plannen van de bond. Met name de plannen voor het opzetten van een eigen kunststofbaan voor Atletiek. Een droom die de bond maar ook alle beoefenaars van de atletiek sport al jaren koesteren. De Minister heeft aangegeven haar medewerking te zullen verlenen aan de bond waar nodig en mogelijk. Het doel is om samen te werken om de ontwikkeling van de sport in het algemeen, maar in dit geval de Atletieksport en deze toegankelijk te maken voor zowel de stads- en districtskinderen. Zij is ook de mening toegedaan dat er aandacht besteedt moet worden aan schoolsport en dat zij deze graag samen met de SAB verder ontwikkelen. Er is afgesproken dat zowel de bond als het ministerie hun activiteiten jaarkalender naar mekaar zullen toezenden. Hierdoor krijgen partijen ruimte om zich goed voor te bereiden op de evenementen. De minister maakte van de gelegenheid gebruik om de SAB te feliciteren met het resultaat van Miguel van Assen en maakte bekend dat zij hem in samenspraak met de SAB en SOC ook op een gepaste manier zal feliciteren.