Best geslaagden Kwatta genieten speciale waardering

Best geslaagden Kwatta genieten speciale waardering

18-08-2018

Lions Club Kwatta heeft middels het “Schoolleermiddelen project & School Excellence Award” aan 24 best geslaagden van Scholen Gemeenschap Kwatta een speciale waardering gegeven. De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, had de mogelijkheid om dit project te ondersteunen. Vrijdagavond j.l. heeft zij naast een motiverende toespraak ook schooltassen met schoolspullen en sportmateriaal beschikbaar gesteld voor de best geslaagden.

President van de Lions Club Kwatta, Radj Narain, commissie voorzitter, Kishan Ramsukul, en Leo President, Soraya Jagroep, hebben tijdens hun toespraak de felicitaties gedaan richting de studenten en ouders. Hiernaast hebben zij de geslaagden ook gemotiveerd om zich te blijven inzetten om goede resultaten te blijven behalen. Middels een kleurkaarten actie heeft de Lions Club 250 kinderen kunnen voorzien van een schoolpakket voorafgaand aan het School Excellence Award.

Minister Gopal is de mening toegedaan dat de best geslaagden zich op een uitzonderlijke manier hebben kunnen onderscheiden tijdens de laatst gehouden GLO- examens. Dit geniet volgens haar een beloning. Zij gaf aan dat met het behalen van een GLO-schrift een basis is gelegd die verder ontwikkeld moet worden om zich te kunnen inzetten voor het land. Volgens de minister zijn er voldoende voorbeelden waar jongeren graag onderwijs willen volgen, maar die mogelijkheid niet hebben. Zij heeft daarom extra benadrukt om goed gebruik te maken van ons onderwijs. Het initiatief van de Lions Club vindt de minister prijzenswaardig en heeft in het kader daarvan de organisatie en begeleiders van de best geslaagden bedankt voor de inspanning. Ceremonieel heeft de minister aan 4 leerlingen een schooltas en sportmateriaal overhandigd. Als blijk van waardering heeft minister Gopal een Certificate of Appreciation in ontvangst mogen nemen van de service club.