Goede leerprestaties van O.S. Alkmaar beloond met facelift

Goede leerprestaties van O.S. Alkmaar beloond met facelift

21-10-2018

O.S. Alkmaar heeft een schilderbeurt gehad. Middels het in koor zingen van het volkslied door de leerlingen van de school is de oplevering feestelijk geschiedt op zaterdag 20 oktober. De school heeft het afgelopen jaar een bijzonder slagingspercentage gehad van 89,3% en heeft daarbij 3 Go Glo’ers afgeleverd. Dit was de aanleiding voor enkele ondernemers om de school te belonen voor de prestatie en die een schilderbeurt te geven.

De schoolleider, Vikash Tottasing, is blij met de ondersteuning van de ondernemers. Hij gaf aan dat dit gegeven zal leiden tot verdere motivatie van zowel de leerkrachten als de leerlingen om te blijven presteren. Zowel de volksvertegenwoordigers, het hoofd Bureau Basis Onderwijs en de Inspectie die  het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vertegenwoordigden, hebben de bijdrage van de ondernemers zeer op prijs gesteld. Het uitgangspunt van de Regering dat door samen te werken we het land en de samenleving kunnen verheffen is door dit nobele initiatief weer duidelijk bewezen. De ondernemingen die hiervoor gezorgd hebben zijn S. A. Cleaning Consultancy, Djojo Bedrijven en een rijschool in Nederland.

Minister Lalinie Gopal, van Sport- en Jeugdzaken vertegenwoordigde de Regering en gaf aan bijzonder ingenomen te zijn met de prestatie van de school en de beloning door de ondernemers. Dank zij de inspanningen van de schoolleiding en de ondernemers kunnen de leerlingen van een kindvriendelijke schoolomgeving genieten. Volgens de minister heeft de Regering met uitdagingen te maken en is het bijzonder dat verschillende actoren zorgen voor een kwalitatieve en leuke schoolperiode voor de leerlingen. Vanuit het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is er ook een bijdrage geleverd middels het ter beschikking stellen van sportmateriaal. Ook zet het ministerie zich in om waar nodig en mogelijk te helpen en/of de nodige voorzieningen te treffen om sporten op scholen te bevorderen. De minister riep een ieder op die verbonden is aan de school en de gemeenschap om zorgvuldig om te gaan met de school zodat zij nog lang gebruik van kunnen maken