Launch UN SDG schoolpakketten project in Commewijne

Launch UN SDG schoolpakketten project in Commewijne

07-09-2018

Jongeren van het district Commewijne hebben de eerste schoolpakketten ontvangen van het United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs Programma schoolpakketten project. Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Op donderdag 6 september heeft de launch plaatsgevonden in de zaal van de Tamanredjo Sportbond. 1273 jongeren in het district Commewijne zijn in aanmerking gekomen voor een schoolpakket. Landelijk zullen 35000 pakketten worden verstrekt. De eerste pakketten zijn overhandigd door de ministers van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC), Lilian Ferrier, en de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Het geheel werd met sport en spel afgesloten.

Sivern Hammen, vertegenwoordiger van het UN SDG Jeugdambassadeurs programma, zegt dat dit project een constante groei heeft meegemaakt. Hij heeft de jongeren meegegeven om goed om te gaan met de schooltassen en die te koesteren. Dit is volgens hem de eerste stap om onderwijs voor jongeren te garanderen.

Minister Ferrier benadrukte het feit dat de kinderen zuinig moeten omgaan met de schoolpakketten. Zij complimenteerde minister Gopal dat zij dit project heeft kunnen voortzetten. Zolang het gaat om ontwikkeling zal het MINOWC er altijd voor zorgen dat zij haar bijdrage levert.

Minister Gopal heeft aangegeven dat de Regering onder leiding van President Bouterse de toegankelijkheid naar scholen voor een ieder altijd als hoge prioriteit heeft aangemerkt. Zij is de mening toegedaan dat jongeren gelijke kansen moeten krijgen als het gaat om hun ontwikkeling tijdens schooluren en ook bij buitenschoolse activiteiten welke gericht zijn op persoonlijke- en of gemeenschapsontwikkeling. Met dit schooltassenproject heeft het korps van de jeugdambassadeurs samen met het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken een goede bijdrage geleverd om behoeftige jongeren te motiveren om naar school te gaan, alsook ouders die het financieel moeilijk hebben tegemoet te komen. Op de jongeren heeft minister Gopal een beroep gedaan om zorgvuldig om te gaan met de schoolspullen. Ook heeft zij een beroep gedaan op alle betrokken personen om dit project zo goed en eerlijk mogelijk te doen verlopen, zodat de tassen aankomen bij de jongeren die het daadwerkelijk nodig hebben.