Milieu bewustwording sessies voor jongeren

Milieu bewustwording sessies voor jongeren

20-11-2018

In het kader van de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, 20 november, is er een “Walk-in-school” sessie gehouden door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS) en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Hieraan hebben 90 leerlingen van 5de en de 6de klassen van O.S. Mottonshoop en O.S. Sophia’s lust deelgenomen. Tijdens deze sessie zijn er verschillende presentaties verzorgt over milieu bewustwording met name het stimuleren van bosbehoud en het tegengaan van klimaatsverandering. Dit vond plaats op 20 november in het Multifunctioneel Centrum Sophia’s Lust. Als onderdeel van de sessie is er een amandel boom geplant op het terrein van het centrum door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, en enkele leerlingen.

De projectcoördinator van NIMOS, Sandra Biharie, is blij met de viering van de internationale dag en het initiatief om jongeren te voorzien van informatie met betrekking tot milieu bewustwording. Zij gaf aan dat het instituut reeds 20 jaar bezig is om bewustwording aan te wakkeren om klimaatsverandering tegen te gaan. Biharie hoopt dat de jongeren die voor een groot deel uitmaken van de samenleving ook acties ondernemen om het doel te behalen. Verder stelt het instituut de samenwerking met het ministerie op prijs en hoopt de samenwerking te intensiveren.

Minister Gopal stelt het zeer op prijs dat jongeren op deze manier betrokken worden bij ontwikkelingsvraagstukken. Voorts gaf de bewindsvrouw aan dat klimaatverandering een serieus onderwerp is waar betrokkenheid van jongeren vereist is, waarbij er met een beetje inspanning en creativiteit het leerproces van beter omgaan met de omgeving problemen kan oplossen. De minister motiveerde de leerlingen om aandachtig te luisteren en actief te participeren aan de sessies, zodat zij de informatie ook verder kunnen verspreiden. Zij bracht tot slot de felicitaties uit aan alle kinderen in verband met de Internationale dag van de Rechten van het Kind.