Mini kunstgrasvelden Paranam en Pontbuiten een feit

Mini kunstgrasvelden Paranam en Pontbuiten een feit

22-12-2018

Een lang gekoesterde wens voor de jongeren van Paranam en Pontbuiten, in de districten Para en Paramaribo, is in vervulling gegaan. Onder grote publieke belangstelling is er, op zaterdag 22 december 2018, feestelijk een lang verwachte mini kunstgrasveld in gebruik genomen door de President van de Republiek Suriname, Desire Delano Bouterse, en de minister van Sport- en Jeugdzaken Lalinie Gopal. De totstandkoming is geschiedt door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

President Bouterse vindt het belangrijk dat er doelgericht geïnvesteerd wordt in de eisen en faciliteiten ten behoeve van de vorming, ontwikkeling en participatie aan sportactiviteiten van de totale bevolking in het bijzonder de Surinaamse jeugd. Als Staatshoofd is hij super trost op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken over de geboekte resultaten. “Alhoewel ik lang niet ben geweest in het ressort Pontbuiten mi e fir’ bun fu de dja tide. Gaan jullie er zuinig om met de velden want het is van u allen”, gaf het Staatshoofd aan.

Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, gaf in haar felicitatie boodschap aan dat de oplevering van het kunstgrasveld geheel past binnen de visie om de ontwikkeling van de sport in algemene zin, zeker ook de voetbalsport, beter ter hand te nemen. “Bij mijn aantreden als minister heb ik een belofte gemaakt dat ik mij enorm zal inzetten om samen met u te werken aan een gezond Suriname. Het kiezen van dit beleidsvoornemen is niet uit de lucht gegrepen”, benadrukte de bewindsvrouw. De cijfers en analyse die de verschillende rapporten weergeven van de nationale en internationale organisaties over het toenemen van niet overdraagbare ziektes onder de jongeren is schrikbarend. “Het kunstgrasveld staat er, het is uw eigendom dus sorgu tak’ ala sma e’go bun om nanga din kunstgrasveld want het heeft geld gekost”, gaf de sportminister aan.

De Burgervaders van Para en Paramaribo namelijk Armand Jurel en Remy Polack zijn de Regering dankbaar voor dit geschenk aan de gemeenschap. Volgens hun kan er over enkele jaren geconcludeerd worden dat de nieuwe topvoetballers gestart zijn op de kunstgrasvelden die de Regering heeft aangelegd. Beide burgervaders hebben de lokale gemeenschap opgeroepen om zorgvuldig gebruik te maken van de velden.

De KNVB heeft ook haar medewerking verleend om twee worldcoach opleidingen te verzorgen. Er zijn voor elk van deze aangelegde mini kunstgrasvelden 10 world coaches opgeleidt. Regi Blinker van de KNVB zegt verder dat deze coaches op een deskundige wijze en zinvol met de aanwezige jeugd in de middaguren kunnen werken om door kracht van voetbal zich zelf te ontwikkelen op voetbalgebied maar vooral ook op persoonlijk en sociaal vlak.