Minister Gopal en Jeugdadviesraad werken aan versterking NJP

Minister Gopal en Jeugdadviesraad werken aan versterking NJP

17-07-2018

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft de Jeugdadviesraad (JAR) ontvangen. De minister en de raad hebben een onderhoud gehad over de versterking van het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Het gaat hierbij omtrent het functioneren van de leden. De JAR ondersteunt en adviseert het NJP.

De voorzitter van de JAR, Richenel Trustfull, hield de minister voor dat de jeugdparlementariërs begeleiding behoeven. Onderdelen zoals communicatie- en vergadertechnieken moeten daarin worden opgenomen. Ook wordt een teambuildingsactiviteit aanbevolen om de cohesie onder de leden te versterken. De leden moeten volgens de voorzitter begeleidt worden, om zodoende ook optimale participatie te stimuleren.

Minister Gopal heeft de JAR aangehoord en zal ter stond actie ondernemen, zodat de leden versterkt worden met de nodige kennis die het functioneren kan verbeteren.

De JAR is in 2017 geïnstalleerd en bestaat uit zeven leden met Richenel Trustfull, voormalig directeur Jeugdzaken, als voorzitter. De overige leden van de raad zijn: Farah Khodabaks, Hrishikesh Oemraw, Emmy Hart, Georgette Garcia-Elias, Letitia Vriesde en Aschwyn Sardjoepersad. De taken, volgens het staatsbesluit, zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren en het doen van aanbevelingen aan het NJP ten behoeve van het jeugdbeleid en het verwerken van beraadslagingen en meningen in beleidsdocumenten.