Minister Gopal en SOC versterken relatie

Minister Gopal en SOC versterken relatie

27-06-2018

Het bestuur van het Surinaams Olympisch Comité (SOC), onder leiding van de voorzitter Ramon Tjon A Fat, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Tijdens het bezoek is er van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking met het ministerie.

SOC is een overkoepelend orgaan dat het geheel van het sportgebeuren nationaal en internationaal coördineert, waarbij 17 lidbonden zijn aangesloten. Momenteel worden topsporters voorbereidt op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. In het kader hiervan zijn 8 atleten in aanmerking gekomen voor een beurs. Enkele studeren reeds in het buitenland. Het bestuur heeft ook aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van schoolsport en het opzetten van een Olympisch centrum waarbij alle Olympische sporten geaccommodeerd worden. Het nieuw bestuur zit intussen 9 maanden aan.

Het ministerie is van plan om van het Willibrod Axwijk Sportcentrum, ook wel bekend als het SOSIS Sportcomplex, een sportpark te maken. Dit zal in samenspraak met de verschillende bonden gebeuren. Dit initiatief wordt door het SOC ondersteunt. Samen met het SOC wilt het ministerie ook werken aan het ontwikkelen van een structuur waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties. Hiernaast is zowel minister Gopal als voorzitter Tjon A Fat het erover eens dat aanvragen voor financiële ondersteuning van individuele sporters en of bonden gestroomlijnd dienen te worden, zodat aanvragen niet op meerdere plekken worden ingediend.