Nationale vereniging van welzijnsorganisaties op bezoek bij Sport- en Jeugdzaken

Nationale vereniging van welzijnsorganisaties op bezoek bij Sport- en Jeugdzaken

22-11-2018

De Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (de NVvWO) heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken waar zij werd ontvangen door de directeur van Jeugdzaken Rachel Koningsbloem- Pinas. Deze landelijke federatie zal zich inzetten om de bij haar aangesloten leden (organisaties en personen) te versterken.

De vereniging richt zich voornamelijk op effectieve aanpak van ongewenste maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, criminaliteit en werkloosheid. Daarnaast wil de organisatie een zichtbare toonaangevende bijdrage leveren aan actieplannen ten behoeve van de beleidsgebieden, onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur. De organisatie die graag een samenwerking wil aangaan met het ministerie, is momenteel bezig haar beleidsplan voor de komende drie jaren te formuleren, evenals de statuten zodat rechtspersoonlijkheid kan worden aangevraagd. Volgens voorzitter van de vereniging, Robby Berghout, streeft de organisatie ernaar om 60 procent van alle actieve organisaties bij dit overkoepelend orgaan aangesloten te krijgen.

Directeur Koningsbloem- Pinas gaf aan dat zij gelooft in de kracht van NGO’s en buurtorganisaties. “ De overheid heeft een faciliterende rol te vervullen en organisaties als de uwe dienen het beleid van het ministerie naar grote hoogten te brengen”, aldus Koningsbloem. Zij gaf verder uit te kijken naar het beleidsplan van de organisatie, zodat kan worden nagegaan welke onderdelen uitvoerbaar zijn binnen het beleid van het ministerie.

Tijdens het bezoek was de organisatie vertegenwoordigd door de voorzitter Robby Berghout, Ivanildo Plein (ondervoorzitter en secretaris deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg), Norma Pansa (secretaris bestanden beheer, financiële zaken en fundraising) en Konrad Acton (secretaris werving, en promotie, werkgelegenheid en ondernemerschap).