Nieuw bestuur NIS en JAR geïnstalleerd

Nieuw bestuur NIS en JAR geïnstalleerd

20-12-2018

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion (NIS) en de Jeugd Adviesraad (JAR). De installatie geschiedde middels overdracht van de beschikkingen, statuten en staatsbesluiten die op donderdag 20 december heeft plaatsgevonden.

De stichting heeft ten doel om het NIS en de daarbij behorende accommodaties naar behoren te beheren en te exploiteren, teneinde dit monument van vriendschap tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname in stand te houden. Het bestuur heeft een zittingstermijn van 2 jaar en wordt voorgezeten door Jerrel Rotsburg van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met ondersteuning van de leden Meriam Asodanoe (Sport- en Jeugdzaken), Tisha Doekhie (Sport- en Jeugdzaken), Soerinder Besessar (Sport- en Jeugdzaken), Presiosa Denswil (Financiën), John Landsdorf (Openbare Werken, Transport en Communicatie) en Michael Watson (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).

De JAR met een zittingstermijn van 1 jaar zal onder leiding van Richenel Trustfull functioneren. De taken van de raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren en het doen van aanbevelingen aan het Nationaal Jeugdparlement ten behoeve van het jeugdbeleid en het verwerken van de beraadslagingen en meningen van het Jeugdparlement in beleidsdocumenten. Trustfull wordt ondersteunt door de leden Emmy Hart, Konrad Acton, Priya Sital, Raynel Enfield, Fayaz Sharman en als secretaris Gilbert Powel.