Registratie vakantie werkgelegenheid en schoolpakketten 2018

Registratie vakantie werkgelegenheid en schoolpakketten 2018

06-08-2018

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is belast met het scheppen van optimale ontplooiingsmogelijkheden ten behoeve van de jeugd. In het kader hiervan wordt jaarlijks het project zinvolle vrijetijdsbesteding, waaronder vakantie werkgelegenheid, en het UN SDG schoolpakketten project uitgevoerd.

Vakantie werkgelegenheid

Deze vakantiewerkgelegenheidsactiviteit heeft als uitgangspunten:

 1. De jongeren krijgen de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe/ moderne wijzen van landbouwproductie. Jongeren worden hierbij in de gelegenheid gesteld om in landbouwbedrijven een vakantiejob in te vullen.
 2. Om jongeren vaardigheden aan te reiken. Dit draagt bij aan de vorming (karakter) van de jongeren.De jongeren krijgen de ruimte kennis te maken met het arbeidsveld, als voorloper op hun toekomstige arbeidskeus. Ook leren de jongeren enkele vaardigheden wanneer ze worden ingezet.

 

De registratie van vakantie werkgelegenheid vindt op woensdag 08 en donderdag 09 augustus plaats van 13.00u tot 16.00u.

De vereisten voor registratie van vakantie werkgelegenheid zijn:

 1. Schoolgaande jongeren tussen 15-24 jaar geregistreerd
 2. Legitimatie bewijs meenemen. Voor jongeren van 15 jaar geldt een kopie familieboek en kopie studentenpas of schoolverklaring en voor jongeren tussen 16 – 24 jaar geldt een kopie ID kaart en kopie studentenpas of schoolverklaring.

Vermeldenswaard is dat zodra het maximaal aantal per dag wordt bereikt, de registratie wordt stopgezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 433484/433489 of per mail op modj@sr.net.

UN SDG schoolpakketten

Het United Nations Sustainable Development Goals Youth Ambassadors Program (UN SDG YAP) zal dit jaar wederom een schoolpakkettenproject uitvoeren. Het doel van dit project is om sociaal zwakkere en de minder bedeelde jeugdigen op GLO en VOJ niveau tegemoet te komen door het verstrekken van schoolpakketten met daarin de basis schoolbenodigdheden. Uiteindelijk moet dit leiden tot hun toegang tot het schoolsysteem als onderdeel van het recht op onderwijs te faciliteren. Dit wordt in samenwerking gedaan met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling – en het Bureau van de First Lady.

De registratie van het schoolpakketten project vindt in de periode woensdag 08 augustus tot en met op vrijdag 24 augustus plaats van 08.00u tot 13.00u.

De vereisten voor registratie van een schoolpakket zijn:

 1. De schoolgaande moet uit een sociaal zwak gezin komen aan de hand van criteria vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken
 2. Het gezin moet ingeschreven staan in het district van registratie;
 3. Niet inwonen in een tehuis of internaat, omdat die door het Ministerie van Sociale Zaken wordt ingediend
 4. Het beroep ouder(s)/ verzorger(s) verplicht invullen (indien anders)
 5. De contact gegevens ouder(s)/ verzorger(s) verplicht invullen (indien anders)
 6. Gegevens “registratiecoördinator” verplicht invullen (indien anders)
 7. Het collectief inkomen van de ouders en verzorgers mag niet meer dan SRD 1.800,- zijn
 8. Ouders die geen loontrekkers zijn geven anders aan wat hun inkomsten bron is
 9. Van gezinnen bestaande uit meer dan 3 kinderen kunnen hooguit 2 in aanmerking komen
 10. Ook dient u een kopie familieboek en kopie rapport of uitslag mee te sturen
 11. Elk kind moet zich met een ouder aanmelden voor een registratie formulier

Vermeldenswaard is dat u zich moet aanmelden met een kopie familieboek en kopie rapport of uitslag en slechts de originele en volledig ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen. Let erop dat elk district een andere kleur formulier heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 474508 toestel 108 of per mail op sdgjeugdambassadeurs@gmail.com.

Opmerking:

 • Voor vakantie werkgelegenheid vindt de registratie op 9 augustus normaal plaats
 • Voor schoolpakketten wordt er in het weekend en op vrije dagen niet geregistreerd

Registratie Overzicht Vakantie werkgelegenheid & UN SDG Schoolpakkettenproject 2018

Vakantiewerkgelegenheid 2018

UN SDG Schoolpakkettenproject 2018

District

Registratiepunten

Adres

Registratiepunten

Adres

Paramaribo

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Onder directoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden

 

Frederick Derbystraat no. 53

Commissariaat Paramaribo Zuid – West

 

Leysweg no. 106

 

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Afdeling Technische Dienst

 

Hockeystraat 12

Commissariaat Paramaribo Noord – Oost

van Sommelsdijckstraat no. 02

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Onder Onderzoek Informatie & Kadervorming

 

Hoek Marowijne en

Coesewijne straat (SOSIS Sportcomplex)

 

 

Nickerie

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport & Jeugdzaken Nickerie

 

Wageningen -

Achterdam 6

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport & Jeugdzaken Nickerie

 

Achterdam 6

Saramacca

BIC Commissariaat Saramacca

 

Groningen

BIC Commissariaat Saramacca

Groningen

Coronie

BIC Commissariaat Coronie

 

Totness

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Coronie

 

Soemberedjostraat

Marowijne

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Albina

 

Prins Hendrikstraat

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Albina

 

Prins Hendrikstraat

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Moengo

 

Lijnweg

Commissariaat Moengo

Julianaweg 72

Commewijne

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Commewijne

 

Meerzorg; Engelbrechtweg

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Commewijne

 

Meerzorg; Engelbrechtweg

Brokopondo

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Brokopondo

 

Brokopondo Centrum

Brownsweg

Klaaskreek

Commissariaat Brokopondo Centrum

Brokopondo Centrum

Para

BIC kantoor Para –

 

Onverwacht

Ministerie van Sport- en Jeugdzaken;

Dependance Sport – en Jeugdzaken Para

 

Onverwacht

Sipaliwini

Commissariaat Atjoni en Debike

 

 

Bestuurskantoor Atjoni

 

Atjoni

Wanica

 

 

Commissariaat Wanica Zuid – Oost

 

Tawajarieweg no.20

 

 

Commissariaat Wanica Noord – West

 

Commissaris Weythenweg no. 473