Speeltuin Groningen in gebruik genomen

Speeltuin Groningen in gebruik genomen

25-09-2018

Onder veel belangstelling van de gemeenschap van Saramacca is een speeltuin te Groningen officieel in gebruik genomen. De bijbehorende handelingen zoals het onthullen van een bord, plakkaat en het knippen van een lint geschiedde door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, districtscommissaris (DC) Lakshminarain Doebay, DNA- lid Naomi Samidin en jongeren van het district. Na de formele handelingen die plaatsvonden op maandag 24 september konden de jongeren genieten van verschillende activiteiten. De totstandkoming is bewerkstelligd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met ondersteuning van de DC en lokale ondernemers.

DC Doebay zowel DNA- lid Samidin zijn beide bijzonder blij met de bereikte mijlpaal. Volgens de DC mag de dag van de officiële in gebruik name met gepaste trots gevierd worden. Hij heeft het proces van de totstandkoming van de speeltuin op de voet mogen volgen. Hiernaast heeft hij de samenwerking met het ministerie als goed en vlot benoemd. Samidin die de mening toegedaan is dat spelen de bron is van de eeuwige jeugd wenst dat de jeugd van Saramacca zo lang als mogelijk gebruik kan maken van de speeltuin. De tuin zal ook moeten bijdragen aan de toerisme is het district.

Met gevoelens en blijdschap heeft minister Gopal haar toespraak gehouden. Dit omdat zij op 1 juli dit jaar tijdens een voetbal competitie in Saramacca de speeltuin had toegezegd aan de gemeenschap. Na bijkans 3 maanden mag de tuin officieel in gebruik genomen worden. Sedert haar aantreden heeft zij een gezonde leefstijl als een van de belangrijke speerpunten aangemerkt. Hierbij behoort niet alleen gezond eten, maar ook sporten en of deelnemen aan intensieve bewegingen en goed uitrusten. De minister haalde aan dat het schokkend is dat studies van nationale zowel internationale gezondheidsorganisaties hebben uitgewezen dat in Suriname steeds meer jonge mensen al te vroeg kampen met niet overdraagbare ziektes die ontstaan zijn door een ongezonde leefstijl. Zij vindt het daarom van belang dat heel vroeg het concept van gezond leven doorgevoerd wordt naar de jeugd. Volgens de bewindsvrouw heeft de speeltuin voordelen zoals kinderen in beweging brengen middels de speeltoestellen, recreatieve mogelijkheden en draagt bij aan sociale vaardigheden. Met de in gebruik name van de speeltuin is er onder andere invulling gegeven aan de United Nations Sustainable Development Goals nummer 3 namelijk het bevorderen van de gezondheid onder onze burgers in het bijzonder de jongeren. Aan het eind van de toespraak heeft de minister een ieder bedankt voor de bijdrage die geleverd is aan de totstandkoming van de speeltuin onder andere de DC en lokale ondernemers zoals Glenn Mangal van Saramaria N.V., Chotkan en Sons, Panday bouwmaterialen en Laconcu N.V. Deze ondernemers hebben koste nog moeite bespaard om het ministerie bij te staan bij het realiseren van dit project. Minister Gopal heeft ook een zitmaaier overhandigd aan de DC voor de onderhoud.