Sport- en Jeugdzaken besteedt aandacht aan Coronie en Nickerie

Sport- en Jeugdzaken besteedt aandacht aan Coronie en Nickerie

05-11-2018

Naar aanleiding van de kennismakingsbezoeken van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, aan Coronie en Nickerie heeft een delegatie van het ministerie onder leiding van de waarnemend Directeur Sportzaken Mitchell Kisoor, een vervolg oriëntatie bezoek gebracht. Het doel van het vervolg bezoek was om invulling te geven aan de gemaakte werkafspraken van de minister. Tijdens dit bezoek werden er technische opnames gedaan voor de aanleg van een zwembad, mini kunstgrasveld en rehabilitatie van het Nickerie Indoor Stadium (NIS), algemeen zwembad en bijbehorende beheerderswoning in Nickerie.

In het district Coronie is er een technische opname gedaan voor de aanleg van een zwembad en rehabilitatie van het mini kunstgrasveld dat naast het kantoor van het ministerie ligt. Het nieuw zwembad zal op hetzelfde terrein worden aangelegd. De waarnemend directeur heeft ook lokale voetbal en slagbal verenigingen voorzien van sportpakketten om invulling te geven aan de taakstelling van het ministerie met betrekking tot sportbeoefening en bevordering in algemene zin. Verder is het personeel aldaar geïnformeerd over de op handen zijnde plannen en de rol die zij zullen vervullen vóór, tijdens en na het traject van aanleg en rehabilitatie.

Na het bezoek van Coronie was het de beurt van Wageningen, waarbij er ook een technische opname is gedaan voor de aanleg van een mini kunstgrasveld. In Nickerie zal het Nickerie Indoor Stadium (NIS), het algemeen zwembad en bijbehorende beheerderswoning worden aangepakt. Het personeel van Nickerie is ook geïnformeerd over de komende projecten die voltooid zullen worden. Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) heeft ondersteuning geboden bij de technische opname voor rehabilitatie van het NIS en zwembad.

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is in september gestart met oriëntatie bezoeken om de status van de reeds aangelegde mini kunstgrasvelden die de Regering tussen 2014 en 2015 landelijk heeft aangelegd na te gaan. Ook zijn de 7 locaties voor aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden geïdentificeerd en klaargemaakt. In dat kader wordt er medio november een start gemaakt met de aanleg van de 2 mini kunstgrasvelden te Paranam en Pontbuiten. De oplevering van die kunstgrasvelden staat gepland voor medio december.