Sport- en Jeugdzaken juicht initiatief Nacional Soccer Academy Suriname toe

Sport- en Jeugdzaken juicht initiatief Nacional Soccer Academy Suriname toe

22-07-2018

De 1ste open dag van de National Soccer Academy Suriname is een feit. Onder veel belangstelling van hoogwaardigheidsbekleders, sporters en ouders heeft dit op zondag 22 juli op het Hemant Jaikaran Sportpark plaatsgevonden. De Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft de aanwezigen moed ingesproken en sportmateriaal overhandigd.

Het doel van de voetbal academie is om het potentieel aan talentvolle voetballers in Suriname klaar te stomen voor een professionele voetbalcarrière. De start is gemaakt met 3 categorieën namelijk: U-11, U-13 en U-15. De academie moet bijdragen aan de verbetering van talentvolle voetballers op technisch, persoonlijk en sociaal vlak. Hemant Jaikaran, die de academie leidt, heeft aangegeven dat het initiatief al jaren in de pijplijn zat. Volgens hem zit er een zakelijk karakter in het initiatief waarbij sporters worden opgeleid en begeleid tot het hoogste niveau. Met de opgedane kennis en vaardigheden zullen zij in staat zijn om op regionaal en internationaal niveau te functioneren.

De districtscommissaris van Wanica Zuid- Oost, Audery Hankers, zowel de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, juichen beide het initiatief toe. Zij hebben de totale gemeenschap opgeroepen om de organisatie te blijven ondersteunen. Hiernaast werden de ouders ook op het hart gedrukt om de sporters de nodige ondersteuning te geven om de voetbal talenten te kunnen ontwikkelen.

 

Minister Gopal is bijzonder blij met het begin van een nieuw voetbal pad dat gestoeld is op talentontdekking en ontwikkeling voor de Surinaamse jeugd voetballers waarbij begeleiding, sturing, scholing, doorzettingsvermogen, discipline, toewijding en coaching de belangrijke pijlers vormen. Zij zegt dat met deze start wederom de aanzet is gegeven tot het doen voortbrengen van technisch, tactisch, fysiek en mentaal goed opgeleide jeugd voetballers. Anderzijds zal de academie volgens haar ook moeten trachten de brug te slaan tussen de noodzaak tot het sporten en het beoefenen van topsport ten einde bij te dragen aan professionalisering van ons Surinaams voetbal gericht op ontwikkeling en resultaat. De minister heeft de organisatie gefeliciteerd met het initiatief en aan het eind sportmateriaal overhandigd.