Bezoek youth officers aan China

Bezoek youth officers aan China

19-11-2019

In het kader van het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China is door tussenkomst van de Ambassadeur Liu Quan een delegatie van youth officers uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Beijing in de periode 25 november tot en met 1 december 2019. Tijdens dit bezoek zullen de jongeren in staat gesteld worden om kennis op te doen over de Chinese historie en de Chinese cultuur, gewoonten en gebruiken van dichtbij te ervaren. Eveneens zullen zij een presentatie geven over de Surinaamse cultuur, waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op onze culturele diversiteit.

Op 19 november heeft er een kennismakingsbezoek plaatsgevonden tussen de delegatie en de ambassadeur, waarbij er relevante informatie aan de delegatie met betrekking tot hun reis en bezoek is verschaft. Tussen het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de ambassade van de Volksrepubliek China in Suriname bestaat er al geruime tijd een goede samenwerkingsrelatie. Dit bezoek staat in het teken van het verder verdiepen van deze relatie, waarbij de youth officers in staat gesteld worden om hun kennis over China te verrijken. De delegatie vertrekt op 23 november naar Beijing.