“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

“In hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”

20-11-2019

Precies dertig jaar geleden, op 20 november 1989, gingen wereldleiders een historische verbintenis aan door het Verdrag voor de Rechten van het Kind aan te nemen. In dat kader heeft Unicef met verschillende stakeholders een driedaagse Nationale Jeugd en Kinder Summit georganiseerd. Verschillende onderwijsinstellingen hebben op de laaste dag gepartcipeert aan de Summit met een debat.

Minister Lalinie Gopal, portefeuille houder van het jeugdbeleid in Suriname, heeft de leerlingen en studenten van het Natin, VWO4, Mulo Paranam, Mulo Nieuwe Dominee, etc. toegesproken. Zij heeft de uitdagingen onderstreept welke besproken zijn op de eerste en tweede summit dag onder andere mentale gezondheid en suicide. Volgens de bewindsvrouwe bestaat er geen eenduidig en specifiek antwoord op die vraag. Maar dat wij gezamelijk ervoor zorg kunnen dragen dat wij onze kinderen kansen bieden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is derhalve gericht op creatie van een jeugd- en kindvriendelijke samenleving waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en de maatschappij.

Tot slot heeft de minister aangegeven dat er een goede samenwerking is met de Unicef.  In oktober is er een start gemaakt met basis opleidingen die te maken hebben met sport. Deze opleidingen duren tot eind november. Zij deed een beroep op vertegenwoordigers, leerkrachten, ouders en verzorgers om aandacht te schenken aan de jeugd. “Onze kinderen hebben ons nodig, want in hun toekomst ligt de toekomst van Suriname”, benadrukte minister Gopal. De summit wordt afgesloten met sport en kunst op het Onafhankelijkheidsplein.