Ispeak ontvangen op Sport- en Jeugdzaken

Ispeak ontvangen op Sport- en Jeugdzaken

21-05-2019

In het gesprek met deze jongerenorganisatie, die als missie heeft het stimuleren van jongeren naar zelfstandigheid toe en het ontwikkelen van zelfredzaamheid onder hen, kwam naar voren dat zij graag als werkarm van het ministerie wensen te fungeren. Hierdoor zal de organisatie dan beter in staat zijn om vraagstukken aangaande de jongeren in samenspraak met diverse ministeries aan te pakken. Enkele zorgpunten die de organisatie kenbaar heeft gemaakt zijn de toename van jeugdcriminaliteit, hangjongeren problematiek, het toenemend gokgedrag onder jongeren, drop-outs problematiek, toename van tienerouders, problematiek m.b.t. kinderarbeid (knippa verkopers en krantenverkopers) en werkloosheid onder jongeren.


Volgens Ispeak voorzitter, Furnen Kofie, is het ontbreken van recreatiemogelijkheden voor jongeren een der oorzaken waarom jongeren onder andere in criminaliteit vervalt. Om dit probleem tegen te gaan is de organisatie met een voetbalploeg gestart en met een training voor drop- outs. Ook wil de organisatie dat de ouderparticipatie gestimuleerd wordt.

 

De waarnemend directeur Pollard, heeft de organistatie medegedeeld dat er vanuit het ministerie van Sport- en Jeugdzaken reeds aandacht wordt besteedt aan de zorgpunten van de organisatie. Het jeugdbeleid is immers verdeeld over zes ministeries. Hij benadrukte dat het ministerie zich voornamelijk richt op de bezigheden van de jeugd na de reguliere schooltijd. Pollard is blij dat er organisaties zijn die een steentje willen bijdragen en heeft Ispeak ondersteuning toegezegd. Hoe de ondersteuning eruit zal zien, wordt nader besproken.