Jongeren betrekken bij bewustwordingsproces

Jongeren betrekken bij bewustwordingsproces

27-11-2019

“Willen wij de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) realiseren dan is het belangrijk dat jongeren in een vroeg stadium worden bij betrokken, zeker als wij kijken naar de drie SDG doelen w.o goede gezondheid, schoonwater en climate action”, benadrukte minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken tijdens de wokshop “Beboste en Urbane Landschappen naar een Climate Smart Suriname”. Deze workshop werd dinsdag 26 november georganiseerd door Tropenbos Suriname met de ondersteuning van de Europese Unie.

Volgens de directeur van Tropenbos Suriname, Rudi van Kanten, is Suriname meer dan 90% bedekt met tropisch regenwoud. Tropenbos doet onderzoek, verzamelt en creëert academische en traditionele kennis en informatie. Dit wordt omgezet in bruikbare producten en hulpmiddelen voor verschillende belanghebbenden. Zij voeren altijd samen met partners projecten uit, waarbij zij een op bewijs gebaseerde dialoog en deelname aan veel seminars en workshops op nationaal niveau bevorderen. Het doel van deze workshop is bedoeld om stakeholders te motiveren en out of the box te denken voor oplossings modellen. Tropenbos Suriname is een op kennis gebaseerde en niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor het duurzame beheer en behoud van het bos. Tropenbos Suriname stelt zich een wereld voor waarin bossen en bomen duurzaam worden beheerd door sterke instellingen en individuen op alle niveaus.

Gopal gaf in haar toespraak aan dat het ministerie de portefuille houder is van het jeugdbeleid in Suriname en ook in de CARICOM. Het ministerie heeft enkele bewustwordings- activiteiten georganiseerd met betrekking tot milieu. Zo hebben de UN SDG Jeugdambassadeurs in de maand juni een informatiesessie gehouden op de St. Getrudeschool, waarbij zij hebben verteld hoe belangrijk het milieu is en hoe wij dat kunnen beschermen. “Het milieu vraagstuk is een wereld probleem en als elk land zijn verantwoordelijkheid kent en er alles aan doet om de vervuiling tegen te gaan, dan kunnen wij het bestaan van de komende generaties garanderen”, heeft de bewindsvrouw benadrukt.