Landelijk 42.000 schoolpakketten verstrekt door jeugdambassadeurs

Landelijk 42.000 schoolpakketten verstrekt door jeugdambassadeurs

08-10-2019

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Chermain Pansa, hebben ook dit jaar het jaarlijks terugkerend schoolpakkettenproject uitgevoerd. Landelijk zijn 42.000 schoolpakketten verstrekt. De jeugdambassadeurs worden gefaciliteerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Het doel van het project is het tegengaan van armoede en een ieder voorzien van kwalitatief onderwijs.

Middels dit project leveren de jeugdambassadeurs een bijdrage aan het realiseren van de UN SDG. De launch had op 11 september 2019 plaatsgevonden op het commissariaat te Atjoni, in het district Sipaliwini. Leerlingen en studenten op GLO, VOJ en VOS niveau zijn voorzien van een pakket.  Intussen zijn alle districten afgewerkt en wordt het project geëvalueerd. De jeugdambassadeurs en haar team zijn alle actoren die een bijdrage geleverd hebben aan het project dankbaar. Ook wensen zij alle schoolgaanden een succesvol schooljaar toe.