NJA buigt zich over uitdagingen jonge schoolmoeders, personeel wordt getraind

NJA buigt zich over uitdagingen jonge schoolmoeders, personeel wordt getraind

03-12-2019

Dertien jonge schoolmoeders hebben de afgelopen weken samen met personeelsleden van het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aagelegenheden (NJA) van het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken gebrainstormd over problemen waarmee zij te kampen hebben in het dagelijksleven. Dit project is voortgevloeid uit het ontwikkelingsplan 2017-2021 en wordt gefinancierd door de UNICEF.

Begeleiding, preventie, en rehabilitatie van kwestbare jongeren past helemaal in het beleid van het ministerie geeft waarnemend directeur Jeugdzaken, Ricardo Pollard aan. Deze prioritering zal op een strategische, maar voornamelijk praktische manier tot uiting moeten worden gebracht. Een van de grootste prioriteiten binnen het ministerie is volgens de directeur capaciteits versterking. Het sterker maken van de interne organisatie om de doelgroep, jongeren, beter van dienst te kunnen zijn.

Het schoolmoeders project is speciaal in het leven geroepen om jongeren die vanwege een zwangerschap dreigen de school te verlaten en meer nog de overige sociale economische   uitdagingen welke gepaard gaan met een zwagerschap van zo een jong kind te kunnen overbruggen. Het doel van dit project is volgens Margo Biervliet, waarnemend onderdirecteur NJA, om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning nodig is. “Wij willen een beleidsdocument voor dit vraagstuk want dit project past in het beleid van het onderdirectoraat. We zijn er voor de jongeren en omgekeerd ook”, heeft de onderdirecteur aangegeven.