Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

Personeel Sport- en Jeugdzaken wordt geïnformeerd over Plan Unit

05-11-2019

Het versterken van de capaciteit voor planning, planuitvoering, monitoring en evaluatie is een voorwaarde voor versnelde ontwikkeling van ons land, die in het Ontwikkelingsplan 2017- 2021 (OP 2017-2021), ruime aandacht gekregen heeft. In het OP 2017-2021, goedgekeurd door de Nationale Assemblee in juni 2017, is officieel aangekondigd dat de Results- Based Management (RBM) methode gebruikt zal worden in de processen van planning, beleidsvorming, management, monitoring en evaluatie. In dit kader is het personeel van Sport- en Jeugdzaken op dinsdag 5 november geïnformeerd over de implementatie daarvan.

Om RBM toe te passen zijn ministeriële Plan Units opgezet om de planningscapaciteit bij de overheid te verbeteren. Met de formalisering en operationalisering van ministeriële Plan Units wordt vormgegeven aan de decentralisatie van het planapparaat en de versterking van de plancapaciteit. Hieraan heeft het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zich ook gecommitteerd. Sinds april 2018 is het ministerie gestart met dit traject. In de afgelopen periode is gekeken naar de invulling en bemensing van deze unit.

De waarnemend directeur van Jeugdzaken, Ricardo Pollard, heeft de relevantie van de unit voorgehouden aan het personeel, terwijl de directeur van het Planbureau inhoudelijke informatie gedeeld heeft. In het kader van het opzetten van een Plan Unit wordt het personeel van Sport- en Jeugdzaken in de periode 6 – 8 november getraind. De UNICEF zorgt voor de nodige ondersteuning.