Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in ressort Kabalebo

Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in ressort Kabalebo

13-05-2019

Een delegatie van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, onder leiding van directeur Sportzaken Mitchell Kisoor, heeft een werkbezoek gebracht aan het ressort Kabalebo in het district Sipaliwini. De aanleiding van dit bezoek is de aanleg van een mini kunstgrasveld aldaar. Een bezoek aan de Districtscommissaris (DC) van het bestuursressort Kabalebo, Joanna Arupa, een oriƫntatie veldbezoek en een overlegmoment met de beoogde beheersorganisatie voor beheer en onderhoud maakten deel uit van het bezoek.

DC Arupa juicht deze ontwikkeling in het ressort toe gezien de enorme interesse van het gebied voor de beoefening van de voetbalsport. De gebieden Apoera, Section en Washabo die deel uitmaken van het ressort Kabalebo beschikken over een aantal heren en dames senioren en jeugd voetbalverenigingen. In dat kader worden er voortdurend lokale competities georganiseerd. Directeur Kisoor heeft afspraken gemaakt met de DC met betrekking tot de voorbereidingen van het kunstgrasveld. In deze fase zullen buurtbewoners worden gerekruteerd die opgeleid worden tot worldcoaches door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Deze coaches zullen vanaf de oplevering en in gebruik name van het veld verantwoordelijk zijn voor de voetbal, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren uit het gebied. Op een deskundige wijze en zinvol zullen zij met de aanwezige jeugd in de middaguren werken om met de kracht van voetbal zich zelf te ontwikkelen op voetbalgebied maar vooral ook op persoonlijk en sociaal vlak. De DC heeft samen met de kapiteins van de 3 gebieden de volle ondersteuning toegezegd voor de aanleg van het veld. Met de beheersorganisatie is van gedachten gewisseld over beheer en onderhoudsaspecten.

De aanleg van het veld in het ressort Kabalebo ligt in de reeks van velden die het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk vanaf het afgelopen jaar bezig is aan te leggen in verschillende gebieden. Na de oplevering worden verantwoordelijke beheersorganisaties opgeleid en begeleid door de KNVB voor de implementatie van een gedegen beheers- en organisatie structuur. Momenteel worden 2 kunstgrasvelden aangelegd te Lelydorp in het district Wanica en het Willebrod Axwijk Sportcomplex (SOSIS) te Paramaribo.