Sport- en Jeugdzaken voorziet Kabalebo van kunstgrasveld

Sport- en Jeugdzaken voorziet Kabalebo van kunstgrasveld

15-09-2019

De bewoners van het bestuursressort Kabalebo in het district Sipaliwini zijn ook van een multipurpose kunstgrasveld voorzien. Op zondag 15 september 2019 heeft de officiƫle oplevering en ingebruikname daarvan plaatsgevonden. De oplevering van dit veld kan gezien worden als een afsluiting van het tweede traject van rehabilitatie en aanleg van een aantal door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken beschikbaar gestelde multipurpose kunstgrasvelden, ten behoeve van de samenleving. In het kader van de verdere facilitering van de sportontwikkeling, middels investering in de fysieke sportinfrastructuur ligt een derde traject in het vooruitzicht.

Door de minister van Sport- en Jeugdzaken ad interim, Lilian Ferrier, is aangegeven dat met de aanleg van het kunstgrasveld te Kabalebo de aanwezigheid en beschikbaarheid van meerdere faciliteiten wordt vergroot. Hierdoor kan de sportontwikkeling zelf ter hand worden genomen. Het ministerie heeft middels het investeren in de fysieke sportinfrastructuur binnen dit gebied, een aanzet gegeven ter stimulering van de breedte- en recreatieve sport in dit ressort.

Door de opleiding van 16 world coaches die zowel de voetbal, sociale als maatschappelijke begeleiding van de jongeren binnen dit gebied ter hand zullen nemen, is tevens voorzien in de nodige begeleiding van jeugdigen. Dit vergroot de mogelijkheid tot talentidentificatie en ontwikkeling. Het ministerie tracht middels het aanleggen van faciliteiten met een multifunctioneel karakter, het aanbod en de ontwikkeling van een zo groot mogelijk aantal takken van sport te vergroten en te bevorderen.

Zowel de districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo Joanna Arupa, als de kapitein van Section Ferdinand Simonds, geven aan zeer verheugd te zijn met deze ontwikkeling. Na de officiƫle handelingen werd ter inauguratie van het veld, na een aftrap door de directeur van Sportzaken Mitchell Kisoor, een aanvang gemaakt met een aantal attractie wedstrijden.