UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

UN SDG Jeugdambassadeurs: “Jongeren geven jullie niet op!”

24-11-2019

Jongeren zijn de toekomst van Suriname, een gezegde die een ieder weleens geuit heeft. Jongeren vormen ongeveer 60% van de Surinaamse samenleving. Met dit in acht neming hebben de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) Jeugdambassadeurs door middel van enkele activiteiten in het kader van “Internationale Dag van de Rechten van het Kind” de bewustwording over de rechten die zij hebben onder jongeren getracht aan te wakkeren. Op 16 november jl. hebben de jeugdambassadeurs samen met hun korps het kindertehuis Johanna in het district Para bezocht. Een programma is samen met de kinderen aldaar afgewerkt. Van 18 tot en met 20 november 2019 hebben de ambassadeurs een constructieve bijdrage mogen leveren aan de “Kinder en Jeugd Summit” georganiseerd door de UNICEF.

De jeugdambassadeurs blijven jongeren stimuleren niet op te geven en zelfverzekerd door het leven te gaan om uiteindelijk instaat te zijn om hun dromen en gestelde doelen te verwezelijken. Zij hebben het volgende benadrukt: “Obstakels zal je tegenkomen, maar obstakels zijn bedoel om die te overkomen en overwinnen. Zij vormen en sterken jou aan om steeds beter te worden en de persoon te worden die je in de toekomst zal zijn.  Focus dus niet op het abstakel, maar op hetgeen zo een obstakel jou leert om er beter en sterker uit te komen.” Het leven van elk een van ons is kostbaar. Elk individu is geboren met een doel. Elk zelfmoord geval, in welke leeftijdsklasse dan ook, is er 1 teveel. De ambassadeurs roepen de samenleving op om bij constatering van pogingen tot zelfmoord en/of jongeren die er vaker over denken of praten meteen op zoek te gaan naar deskundige hulp. We are our brother’s keeper!

Om een luisterend oor te bieden aan de jongeren van Suriname, zullen de UN-SDG Jeugdambassadeurs, Chermain Pansa en Sivern Hammen, per december 2019 spreekuren inlassen en de verschillende scholen bezoeken om gesprekken te voeren met jongeren. Middels deze ontwikkeling trachten wij een luisterend oor te hebben voor jongeren.