Vakantie activiteiten Sport- en Jeugdzaken afgesloten

Vakantie activiteiten Sport- en Jeugdzaken afgesloten

21-09-2019

De vakantie activiteiten die onderdeel zijn van het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn afgesloten. De afsluiting heeft middels een manifestatie plaatsgevonden met als onderdelen een formeel programma met toespraken, entertainment, mini tentoonstelling, voorlichtingssessies, creatieve expressie en een sportcompetitie tussen jongeren van de 10 verschillende districten. Dit jaar heeft het ministerie meer dan 13000 jongeren landelijk geaccommodeerd met haar vakantie activiteiten. De manifestatie heeft op zaterdag 21 september plaatsgevonden op het Willebrod Axwijk Sportcomplex (SOSIS).

De minister van Sport- en Jeugdzaken Ad interim, Edgar Dikan, heeft tijdens de manifestatie de talenten van jongeren van verschillende districten mogen bewonderen. Hij is ingenomen met de begeleiding die de jongeren krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Ook stelt hij het op prijs dat de doelgroep cultuur bewust gemaakt wordt. De minister heeft alle partners en actoren bedankt die een bijdrage geleverd hebben aan het project en heeft ook een ieder bemoedigd om voor continuïteit van het project te zorgen.

Het ministerie draagt zorg voor de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten schoolverband in de ruimste zin des woord voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander ministerie is opgedragen. In dit kader organiseert zij onder leiding van het Onderdirectoraat Jeugdcentra jaarlijks het project “Zinvolle vrijetijdsbesteding”. Het doel hiervan is om jongeren in de leeftijdscategorie 5 – 20 jaar op een zinvolle, (re)creatieve, informatieve en educatieve wijze tijdens de vakantieperiode te stimuleren en aanzetten tot milieu bewustwording, hergebruik van wegwerpmateriaal en agrarische vorming. Dit door middel van trainingen, workshops, culturele en creatieve vorming zodat zij instaat zijn op een effectieve, bewuste en duurzame manier om te gaan met de natuur en hun omgeving. De onderdelen die tot het project behoren zijn uitwisseling, vakantie centra, bedrijfsexcursies, werkgelegenheid en zwemmen. Werkgelegenheid wordt 26 september afgerond.