Sport- en Jeugdzaken dependance Wageningen operationeel

Sport- en Jeugdzaken dependance Wageningen operationeel

05-05-2020

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft een dependance te Wageningen, Nickerie geopend. Het doel hiervan is om de zichtbaarheid van het ministerie in dit gebied te vergroten, waarbij er verder invulling zal worden gegeven aan het sport- en jeugdbeleid. Deze dependance is in partnerschap mede mogelijk gemaakt door de donateur Rinesh Mangaldeen. In Nickerie is Sport- en Jeugdzaken niet alleen in Nieuw Nickerie, maar nu ook in Wageningen operationeel. De ingebruikname heeft op dinsdag 5 mei plaatsgevonden.

De coördinator van de dependance, Juno Williams, heeft aangegeven zich als leidinggevende in te zetten voor het beleid. Ook heeft hij zijn dank uitgebracht aan alle actoren die een bijdrage geleverd hebben voor de totstandkoming van de dependance. Ambassadeur Ebu Jones stelt de inzet van het ministerie om de jongeren te voorzien van de nodige beleiding op prijs. Op deze manier wordt er gewerkt aan het klaarstomen van jongeren om over te nemen van de ouderen. Rinesh Mangaldeen, donateur, vindt het belangrijk dat het sport- en jeugdbeleid in Wageningen gereguleerd wordt en heeft op basis daarvan zijn bijdrage geleverd en de donatie gedaan.

De waarnemend directeur van Jeugdzaken, Ricardo Pollard, benadrukte de belangrijkheid van een eigen afdeling van het ministerie gevestigd in elk gebied. Hiermee zegt hij dat er gestructureerd invulling gegeven kan worden aan het sport- en jeugdbeleid en is het ministerie op basis hiervan voornemens om in zoveel mogelijk districten de dependances op te zetten.

Mitchell Kisoor, directeur Sportzaken, heeft ongeveer 2 maanden geleden een oriëntatie bezoek gebracht aan Wageningen. Tijdens dit bezoek waren er afspraken gemaakt over de dependance, waarna de voorbereiding gestart werden. Hij benadrukt dat het resultaat een samenspel is van lokale structuren en organen. De nieuw aangetrokken personeelsleden werden bemoedigd om hun schouders onder het werk te blijven zetten. Zij zullen in de komende periode de nodige ambtelijke begeleiding krijgen van het ministerie om de werkzaamheden op de juiste manier te verrichten.

DNA lid William Waidoe heeft ook zijn dank uitgebracht aan alle actoren die de totstandkoming mogelijk hebben gemaakt. Hij stelt het op prijs dat er gekozen is voor een leidinggevende die jong is en bereidt is om zijn schouders onder het werk te zetten.

Minister Lalinie Gopal is trots op de totstandkoming van de dependance na de oplevering van een multipurpose kunstgrasveld en een speeltuin in Wageningen het afgelopen jaar. Het minsterie is verantwoordelijk voor de implementatie van een een geïntegreerd sport- en jeugdbeleid. Minister Gopal gaf aan dat het ministerie zich ervan bewust is dat om het ultieme doel te bereiken, de samenwerking met meerdere actoren van belang is. Deze dependance is een voorbeeld van een public private partnership, de samenwerking met de private sector, welke uiteindelijk ervoor moet zorgdragen dat niet alleen het ministerie haar dienstverlening dichter bij de gemeenschap van Wageningen brengt, maar ook de zichtbaarheid van het ministerie vergroot.