Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in de districten Saramacca en Nickerie

Sport- en Jeugdzaken op werkbezoek in de districten Saramacca en Nickerie

13-03-2020

Een delegatie welke onder leiding stond van de directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, heeft haar eerste werkbezoek voor dit jaar aan de districten Saramacca en Nickerie gebracht. Dit geschiedde in het weekend van 13 maart j.l.

Op 20 december van het afgelopen jaar vond de ingebruikname van een dependance van het ministerie in het district Saramacca plaats. Het personeel aldaar toont vanwege haar gedreven werkhouding telkens weer op gepaste wijze de beleidsdoelen van het ministerie uit te dragen en te implementeren. Door dependance Saramacca zijn op eigen initatief sportaccommodaties onderhouden, een herstart gemaakt met de breedtesportontwikkeling en is een wekelijkse sport- en beweegdag ten behoeve van het personeel geïnitieerd. Gedurende het bezoek werd door de directeur dank uitgesproken voor de wijze waarop de zichtbaarheid van het ministerie vanwege deze activiteiten is vergroot c.q toegenomen.

Vanwege het voornemen ook in het ressort Wageningen een dependance te doen herrijzen om tevens in dit gebied de sport – en jeugdontwikkeling te faciliteren is een bezoek gebracht aan de lokatie welke ten behoeve van dit doel is geïdentificeerd. Na de nodige bouwwerkzaamheden aan de ruimte zal deze volledig worden ingericht en kan het personeel welke op deze werklokatie zal dienen een aanvang maken met haar taken. Hierdoor zal het ministerie ook in dit ressort beschikken over een dependance waardoor zij dichter bij de gemeenschap is en daardoor zal zorgen voor een verbeterde en geintensiveerde dienstverlening.

Ook het ressort Nieuw- Nickerie werd gedurende dit werkbezoek aangedaan. De dependance in dit ressort mocht vanwege het werk welke door haar ondanks het tekort aan materiaal in dit gebied wordt verzet een geldsbedrag uit handen van de ondernemer Rinesh Mangaldeen ontvangen. Hiermede hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de dienstverlening aan de sport- en jeugdgemeenschap.