Sport en Jeugdzaken op werkbezoek in Langu

Sport en Jeugdzaken op werkbezoek in Langu

18-01-2020

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft met het oog op de verdere uitvoering van haar derde traject
van aanleg van diverse multipurpose sportaccommodaties in stad en district tevens haar aandacht gevestigd
op de gemeenschappen woonachtig in de verder afgelegen gebieden. Op zaterdag 18 januari j.l. heeft een
delegatie onder leiding staande van directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, een werkbezoek gebracht aan het
gebied bekend als Langu te Boven- Suriname in het district Sipaliwini.
Directeur Kisoor heeft het proces van het aan te leggen kunstgrasveld voorgehouden aan het gezag. Voor de
voetbal, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren zullen er ook worldcoaches opgeleid worden
door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Verder is ook van gedachten gewisseld over een
beheers structuur voor het kunstgrasveld.
Het traditioneel gezag en haar gemeenschap is ingenomen met het bezoek en juicht de ontwikkelingen van
een aan te leggen kunstgrasveld toe. Het ministerie tracht hiermee wederom invulling te geven aan het beleid
met betrekking tot het stimuleren van een bewegingscultuur door de fysieke sportinfrastructuur ten behoeve
van zowel de breedte als de recreatieve sport ter hand te nemen. Ook zal zij in de behoefte aan
sportmaterialen voor het gebied Langu op kort termijn voorzien.