Sport- en Jeugdzaken reflectie 2019 en planning 2020

Sport- en Jeugdzaken reflectie 2019 en planning 2020

06-01-2020

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft het jaar 2019 sportief en feestelijk afgesloten. Na een formeel gedeelte met een toespraak van minister Lalinie Gopal, heeft het personeel geparticipeerd aan sportactiviteiten die feestelijk zijn afgesloten. Minister Gopal is tijdens haar toespraak ingegaan op de prestaties van 2019 en heeft hiernaast ook de planning voor het jaar 2020 voorgehouden aan het personeel. Ook heeft zij waardering getoond voor alle inzet van haar directie en personeel voor de geboekte resultaten.

 

Met betrekking tot het Directoraat Sportzaken zijn de volgende resultaten geboekt:

 • Sporttechnische begeleiding en ondersteuning aan instanties door sportleiders;
 • Als onderdeel van het project Zinvolle Vrijetijdsbesteding, zijn bij het deelproject vakantiezwemmen gedurende 3 weken aan 2000 kinderen de basisvaardigheden van zwemmen bijgebracht;
 • Het buurtsport- en Train de trainers project in het ressort Kabalebo, in samenwerking met het UNICEF;
 • De landelijke aanleg van speeltuinen te Nickerie, Paramaribo en Commewijne;
 • De herstart van de afbouw van de omrastering van het Willebrord Axwijk Sportcentrum;
 • De ingebruikname van een eigen kantoorruimte in Saramacca (Groningen);
 • De start van de voorbereiding voor de opzet van het Topsport Instituut;
 • Finalisering van het Nationaal Strategisch Sportplan;
 • China Ambassadors School Cup;
 • Deelname aan het Zuid-Amerikaans Schoolsport Evenement, waarbij 5 bronzen medailles behaalt zijn;
 • Samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende landen zoals China, Cuba, Servië en India in het kader van uitwisselingsprogramma’s;
 • Aanvang voorbereidingen van het Fun Skilss Movement programma;
 • De aanleg van 10 multi-purpose kunstgrasvelden en de rehabilitatie van de 14 eerder aangelegde velden;
 • De aanschaf van sport- en spel materiaal om sportbeoefening onder verschillende groeperingen te stimuleren en te faciliteren.

 

Het Directoraat Jeugdzaken heeft hetvolgende in 2019 afgewerkt:

 • In het kader van het prioriteitsgebied Gemeenschapsontwikkeling: het project Zinvolle Vrijetijdsbesteding, de participatie van jongeren uit Brokopondo en Latour aan museum activiteiten, een eendaagse ondernemerschapstraining voor jongeren, de Nationale kinderdagviering, Basis training PC reparatie en Basis kappers training voor dropouts;
 • In het kader van capaciteitsversterking heeft het personeel van de onderdirectoraten deelgenomen aan verschillende trainingen o.a. van het Ministerie van Volksgezondheid, Result-based Management training, Train de Trainers Crime and Prevention training, Scholieren Moeders Training;
 • Samenwerkingen aangegaan met o.a. China, India en Zuid Korea;
 • Interne trainingen voor het personeel van het ministerie.

 

Voor het jaar 2020 staat onder andere in de planning:

 • De voortzetting en uitbouw van het buurtsport- en train de trainers project te Kabalebo;
 • De verdere ontwikkeling van de buurtsport, recreatieve sport, maar ook internaten-sport;
 • Het organiseren van volkspelen op hoogtijdagen;
 • De verdere ondersteuning en ontwikkeling van sport in het binnenland;
 • Ook de verdere afbouw en rehabilatie van verschillende accommodaties zullen ter hand genomen worden.
 • De bouw van het zwembad te Coronie;
 • Er zullen nog meer speeltuinen aangelegd worden te o.a. Para, het Willebrord Axwijk Sportcentrum en Blauwgrond;
 • Ook de aanleg van nieuwe multi-purpose kunstgrasvelden in de distrikten Brokopondo, Sipaliwini, Wanica en Paramaribo;
 • De opstart van het Topsport Instituut, de implementatie van het Nationaal Strategisch Sportplan, de operationalisatie van de Stichting Exploitatie Overheidssportaccomodaties;
 • De deelname aan regionale spelen waaronder: de Inter Guyanese spelen en de Zuid-Amerikaanse Schoolsport Spelen in Brazilie;
 • In het kader van Gemeenschapsontwikkeling: de symposia Jeugdgemeenschapsontwikkeling, vakantie Zinvolle Vrijetijdsbesteding, Go Grow, Easter Youth Camp en de ondersteuning aan incidentele Jeugd gerelateerde activiteiten, het project Scholieren Moeders, een behoefte peiling bij dropouts, Basis PC reparatie trainingen, manicure en pedicure rainingen, milieubewustwordingsprogramma’s t.b.v de jeugd, Jeugdcongressen en de Kraka Tiki Award;
 • De KMO trainingen voor jonge ondernemers in samenwerking met het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en het Nationaal Jeugd Instituut;
 • Specifieke trainingen t.b.v. de capaciteitsversterking van de medewerkers;
 • Organisatie Nationaal Jeugdparlementsverkiezingen.

 

Directie, staf en personeel van het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken wenst de totale samenleving een sportief, voorspoedig en gezond 2020 toe!