Suriname heeft deelgenomen aan CADE vergadering

Suriname heeft deelgenomen aan CADE vergadering

29-02-2020

Suriname heeft deelgenomen aan de American Sport Council (CADE) vergadering welke als doel heeft het uitwisselen van ervaringen van regeringen en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de sport en fysieke activiteiten in de Amerika’s. In dit kader heeft een delegatie onder leiding van minister Lalinie Gopal, van Sport- en Jeugdzaken, Suriname vertegenwoordigd tijdens deze vergadering in de periode van 18 tot 20 februari in Salinas, Ecuador.

Tijdens deze vergadering zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen zoals de strijd tegen doping, verminderen van geweld in de sport, gendergelijkheid in de sport en het toegankelijker maken van sportfaciliteiten voor de gemeenschap.

Naar aanleiding van de herziene versies van de World Anti Doping Code en Internationale standaarden, welke unaniem zijn goedgekeurd tijdens de vijfde wereldconferentie in doping in de sport, in Polen, is een beroep gedaan op alle antidoping organisaties om hun antidoping regels te herzien. Het is de bedoeling dat deze regels vóór 1 januari 2021 in overeenstemming zijn met de “World Anti Doping Code”.

Met betrekking tot gendergelijkheid en geweld in de sport zijn er diverse presentaties van “Best Practice Modellen” verzorgd door landen zoals Argentinië, Bolivia, Puerto Rico en Canada. Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) werkt sinds maart 2018 in samenwerking met het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en overige stakeholders aan een document met gedragsregels. Deze regels zullen van toepassing zijn op sporters, trainers, bestuurders en officials voor een verantwoord en veilig sportklimaat. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse bilaterale gesprekken gevoerd tijdens de CADE meeting voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Ook is er vergadert in South America Sport Council (CONSUDE) verband, waarbij de Zuid- Amerikaanse School Spelen van 2019 welke werden gehouden in Asuncion, Paraguay zijn geëvalueerd. Tijdens de evaluatie is duidelijk naar voren gekomen dat de behoefte aan internationale meetmomenten enorm groot is. Paraguay heeft ook officieel de XII Zuid- Amerikaanse Kampioenschappen, die in 2022 gehouden zullen worden, belicht. Tot slot heeft Brazilië, waar de CONSUDE spelen dit jaar worden georganiseerd, een uiteenzetting gedaan van de voorbereidingen.

De Central American and Caribbean Sport Council (CONCECADE) heeft ook de Centraal Amerikaanse- en Caraibische Spelen die in 2019 niet door zijn gegaan in Venezuela, door afzegging van de verschillende landen om uiteenlopende redenen, uitgebreidt besproken. Er werd ook besproken welk land de volgende editie in 2021 zou kunnen organiseren. Gezien de afwezigheid van een groot deel van de Caraibische landen is er tijdens deze meeting een beroep gedaan op Suriname om in CARICOM verband de overige Caraibische lidlanden aan te sporen om te blijven participeren aan de overlegmomenten.

Minister Gopal heeft vervolgens gebruik gemaakt van de gelegenheid om bilaterale gesprekken te voeren met de President van het Nationaal Instituut voor Sport, Lichamelijke opvoeding en Recreatie van Cuba. Hierbij zijn er wederzijds toezeggingen gedaan voor het overgaan tot het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MOU). Er zijn ook mogelijkheden besproken met Colombia waar de sport als middel wordt ingezet om ontwikkeling te bewerkstelligen in gemeenschappen met ondersteuning van internationale partners.