Directoraten

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken bestaat uit 2 directoraten namelijk:

- Directoraat Sportzaken

- Directoraat Jeugdzaken

 

Het ministerie heeft ook de staf diensten.

- Voorlichting & Publiciteit

- Juridische Zaken

- Interne Controle

- Post & Archief

 

Naast de 2 directoraten Sport- en Jeugdzaken en de stafdiensten bestaat het ministerie ook uit verschillende onderdirectoraten:

- Onderdirectoraat Administratieve Diensten (AD)

- Onderdirectoraat Recreatie & Sport (R&S)

- Onderdirectoraat Sportaccommodaties & Ruimten (SAR)

- Onderdirectoraat Jeugdcentra (JC)

- Onderdirectoraat Onderzoek, Informatie & Kadervorming (OIK)

- Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA)