OVER SPORT EN JEUGDZAKEN

Algemene taakstelling

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken draagt de zorg voor;

  • Een geco√∂rdineerd en planmatig sport- en jeugdbeleid
  • De ontwikkeling, de bevordering en de begeleiding van de jeugd buiten schoolverband voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander ministerie is opgedragen
  • De bevordering van de totstandkoming, de instandhouding en de inrichting van onder meer accommodaties nodig voor de uitvoering van het sport- en jeugdbeleid
  • Het beleid ten aanzien van het opleiden via leidinggevend kader voor de sport en het jeugdwerk
  • De regeling van subsidies ter bevordering van de sport en het jeugdwerk

(Bron: Besluit Taakomschrijving Departementen 1991. S. B. 2010, no 124)